E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Ýnternet Baðlantý Hýzýnýz Neden Durup Dururken Yavaþlar ve Gerçek Ýnternet Hýzýnýzý ?lçmenin Yolu

max-planck-instituteGlasnost, internet servis saðlayýcýnýzýn (TTNET, Uydunet gibi - ISP) özellikle YouTube, Vimeo, DailyMotion, BitTorrent ve eMule gibi trafiði doldurdan ve yoðunlaþtýran siteleri ziyaret ederken indirme-baðlanma hýzýnýzý 'çaktýrmadan' düþürüp düþürmediklerini tespit edebilmeyi saðlayan, Max Plank Enstitüsü tarafýndan yapýlmýþ çok ilginç bir internet hýz testi aracýdýr.

 

Ýnternet Hýzýnýz Neden Yavaþlar?

Hýzlý veya sýnýrsýz internet paketi kullanýyor olabilirsiniz. Ýnternette siteleri rahat ve hýzlýca geziniyor da olabilirsiniz. Ama çoðumuzun farkýna varamadýðý olay, internetten video izlerken veya büyük boyutlu dosyalarý paylaþým sitelerinden indirirken zaman zaman internet baðlantýsýnda hissedilir derecede bir yavaþlama veya duraklama olabildiðidir.

Aslýnda bu durumun nedeni internet baðlantýnýzýn kalitesizliðinden deðil, aksine interneti satýn aldýðýnýz servis saðlayýcýsý þirketin siz farkýna varmadan bu tür indirme ve video izleme iþlemleri esnasýnda internet baðlantý hýzýnýzý otomatik olarak yavaþlatmasýndan ötürüdür.

Yani normalde 100-150 kb/s ile indirme ve gezinti yapýyorken, birden hýzýnýzýn 30-40 kB/s'lara kadar düþtüðünü gözlemlersiniz. Ýþte bunu bilerek yapan ve internet servis saðlayýcýsý olan þirketin ta kendisidir. Bunu yapmasýnýn en büyük nedeni ise günümüzde internette gezinen insanlarýn büyük bir çoðunluðunun -özellikle de internetin çok yoðun olduðu akþam saatlerinde- yoðun bir þekilde video izlemekte ve paylaþým sitelerinden doymak bilmeksizin film ve oyun indirmesidir. Bu durumda eþ zamanlý olarak internete daha doðrusu internet trafiðine aþýrý yük binmektedir. Genel internet altyapýsýnýn bu kadar bir yükü zamana baðlý olarak daha fazla kaldýramayacaðý düþünülerekten, kullanýcýya 'çaktýrmadan' baðlantý hýzlarýyla oynanmaktadýr.

 

isp-testi

 

Glasnost testi ise iþte tam bu durumu tespit etmek için Max Plank Enstitüsü tarafýndan yapýlmýþ bir internet hýz testi aracýdýr. Aracýn amacý internet baðlantýnýzýn gerçek hýzýný ölçmektedir. Bunu da yapmak için sanki paylaþým sitelerinden büyük boyutlu dosyalar indiriyormuþ veyahut video sitelerinden durmaksýzýn video izliyormuþ gibi simülasyonlar yaparak gerçek baðlantý hýzýnýzý tespit etmektedir.

 

Glasnost'u kullanmak oldukça basit. Öncelikle internet baðlatý hýzýnýzý ölçmek istediðiniz test tipini seçmelisiniz. Yani paylaþým sitelerinden dosya indirme simülasyonu için P2P apps bölümünden bir paylaþým sitesini seçin. Eðer video izlerkenki hýzýnýzý ölçmek istiyorsanýz da Video-on-Demand'taki seçeneði iþaretlemelisiniz. Diðer normal iþlemler içinse Standard apps bölümündeki seçenekleri iþaretlemelisiniz.

Gerçek hýz testi simülasyonunu yapmak için seçim yaptýktan sonra Start testing düðmesine basmanýz yetiyor. Her bir test ortalama 8 dakika sürüyor. Test esnasýnda kesinlikle ama kesinlikle baþka hiçbir indirme, yükleme veya izleme gibi baþka internet iþlemleri yapmamalýsýnýz. Devam eden herhangi bir iþlem varsa, onu iptal edip teste öyle baþlayýnýz. Yoksa hiçbir þekilde doðru ve gerçek bir simülasyon gerçekleþtiremezsiniz.

Ayrýca bu testi günün farklý saatlerinde birkaç kez yinelemenizde fayda var. Çünkü internet servis saðlayýcýlarý günün her bir saat dilimi için farklý kýsýtlamalara gidiyor olabilir.

 

Adres: http://broadband.mpi-sws.org/transparency/glasnost.php#tests


· · · · · · · · · ·
Yazan: | 22.11.2010 | 26543 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.225.20.73 | Yüklenme: 0.196 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar