E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Ýnternetin Gizemli Geçmiþine Dair Bir Belgesel

internet-arpanetNadir bulunan eski bir 15 dakikalýk BBC belgeseli internetin atasý ARPANET hakkýndaki gizemli iddialarý ve komplolarý açýða kavuþturuyor. 1997 yapýmý BBC belgeseli "Inside the Internet", internet hakkýnda çoðu insanýn bilmediði ilginç bilgilerden bahsediyor.


Daha önce Geçmiþten Günümüze Ýnternetin Kýsa Tarihçesi ve Dönüm Noktalarý baþlýklý yazýda kronolojik olarak geçmiþinden bahsettiðimiz Ýnternet hakkýnda "Inside the Internet" belgeselinden ilginç satýrbaþlarý:


  • Günümüz internetinin ilk habercisi olan ARPANET, nükleer bir savaþta bazý kýsýmlarýn çökse bile hala mesaj göndermeye devam edebilen bir iletiþim aðý olarak kurulmuþtu.
  • Ýnternet küçük bilgi paketçiklerinin öne ve arkaya (ileri-geri) gönderilmesi prensibine dayanýyordu. ?imdi de böyle. ?ünkü matematiksel bir teori olan Queueing (Kuyruk) teorisine göre bir haberleþme aðýndaki týkanýklýktan sakýnmanýn en iyi yolu, her bir seferinde adresine yönlendirilebilecek bireysel, küçük bilgi paketleri göndermekti. Böylelikle bilginin adresine varacaðý en kýsa rota bulunabilecekti.
  • Linux, Mac OS X ve daha birçok açýk-kaynak iþletim sisteminin temeli ve atasý olan UNIX, Bell Laboratuvarlarýnda doðmuþtu. Nominal bir ücret karþýlýðý akademik kuruluþlara lisanslanan yazýlým kendini aþarak viral bir proje oldu.
  • Telefon hatlarý üzerinden çalýþan eski tip modemler ve Unix programý UUCP'nin olduðu ilk makineler aðý, ARPANET'in resmen onaylanmýþ bir parçasý deðildi.Sürekli patlayan bir internetin uçlarýnýn birbirne baðlayarak içinde merkezi bir nokta veya düðüm olmayan bir sistem oluþturulmasý saðlandý. Bu da kazara veya kasýtlý sansüre karþý baðýþýk bir að meydana getirdi. Bunula da internetin herhangi bir merkezi aðýn hublarýnýn kaybýna karþý yenilmez olarak tasavvur edilen bir þebeke olduðunun dedikodularý sürekli bir þekilde pompalanmýþ oldu...


Referanslar


· · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 03.05.2011 | 3121 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.225.59.242 | Yüklenme: 0.463 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar