E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1775 okunmaya değer yazı var.

TCP/IP - IP Nedir? TCP ve IP Farklarý

IP, Baðlantýsýz Bir Ýletiþimdir. IP, bilgisayarlar arasý iletiþim saðlamak için baðlantýsýz bir haberleþme protokolüdür. Ýki bilgisayarýn birbirleriyle haberleþmesi esnasýnda herhangi bir haberleþme hattý kullanmaz. Bu IP'nin netwok/að hatlarýna/kablolarýna olan ihtiyacýný azaltýr. Böylece her hat ayný anda birden çok bilgisayarýn birbirleri arasýnda haberleþmesi için kullanýlabilir.

 

IP ile mesajlar(veya diðer veriler/datalar) birbirinden baðýmsýz küçük "paketlere" ayrýlýr ve bilgisayarlar arasýnda internet aracýlýðýyla gönderilir.

IP, her paketin hedefine "yönlendirilmesinden" sorumludur.

 

IP Yönlendiriciler(Routers)

Bir IP paketi bir bilgisayardan gönderildiði zaman önce bir IP yönlendiriciye ulaþýr. IP yönlendiricisi paketin hedef noktasýna direkt veya diðer bir yönlendirici ile ulaþýtýlmasýndan sorumludur.

Bu haberleþme hattýnda bir paketin takip ettiði yol diðer paketlerinkinden farklý olabilir. Yönlendirici trafik yoðunluðuna, aðdaki hatlara veya diðer faktörlere baðlý olarak doðru hedefi doðru adrese yönlendirmeden sorumludur.

 

Baðlantýsýzlýk Kýyasý

IP ile haberleþme, çok uzun bir mektubun bol miktarda küçük posta kartlarýna yazýlarak gönderilmesi gibidir. Her bir parça alýcýya giderken kendi yolunu kullanmakta veya bulmaktadýr.

 

TCP/IP

TCP/IP, TCP ve IP'nin birlikte çalýþmasýdýr.

TCP sizin uygulama yazýlýmýnýz (internet tarayýcýnýz) ile að yazýlýmýnýz arasýndaki haberleþmeye bakar.

IP diðer bilgisayarlar ile haberleþmeye bakar.

TCP veriyi gönderilmeden önce IP paketlerine ayrýlmasýndan ve hedeflerine vardýklarýnda da bu paketlerin birleþtirilmesinden sorumludur.

IP paketlerin alýcýya gönderilmesinden sorumludur.

 

Sonraki makale: TCP/IP - Adresleme

TCP/IP

1. TCP/IP Nedir?

2. TCP/IP - Bilgisayar Ýletiþim Protokolü

3. TCP/IP - IP Nedir? TCP ve IP Farklarý

4. TCP/IP - Adresleme

5. TCP/IP - Protokoller Ailesi

6. TCP/IP E-posta


· · · · · ·
Yazan: | 13.03.2008 | 8017 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.161.227.32 | Yüklenme: 0.305 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar