E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Katý Yüzeyler Basit Bir Mikrofonla Ses ?reten Dokunmatik Arayüzlere Dönüþtürülebiliyor

Mogees, gerçek-zamanlý ses mozaiklemesi için etkileþimli ve el hareketleri tabanlý çalýþan bir çeþit mikrofon yüzeyidir. Aðaçlar, masa, otobüs duraklarý, balonlar ve daha birçok doðal yüzeyi, çeþitli seslerin ve el hareketlerinin maharetleriyle de melodilerin elde edilebileceði arayüzlere dönüþtüren oldukça ilginç ve inovatif bir araçtýr.

 

Bruno Zamborlin ve Norbert Schnell isimli iki araçtýrmacýnýn ürünü olan Mogees, aklýnýza gelebilecek her türlü katý yüzeyi, ondan sesler çýkartabilecek bir mikrofonlu düzenekle dokunmatik bir arayüze dönüþtüyor. Ýzlerken çok þaþýracaðýnýz Mogees'i biraz uçuk bulabilirsiniz ama o tamamen gerçek:

 

El hareketleri algýlama teknikleriyle çalýþan sistemde, her bir parmak hareketine karþýlýk deðiþik ses karþýlýklarý vardýr. Videoda iki farklý ses sentezi tekniði kullanýlmýþ:

► fiziksel yasalarýn simüle edilmesi yoluyla ses elde edilmesine dayanan bir fizik modellemesi
► baðlý mikrofon aracýlýðý ile elde edilen seslerin bir ses veri tabanýndaki en yakýn ses çerçevesi ile eþleþtirilmesine dayanan bir ard arda zincir sentezi yani ses mozaiklemesi

 

 

Sistem hem parmak dokunuþlarýný hem de dokunuþlarla nesne üzerinde oluþan sesleri ayýrt edebiliyor. Sistem katý cisimlere dokunulmasýyla elde edilen sesleri gerçek zamanlý olarak bilgisayarýn algýlayabileceði dalga biçimlerine dönüþtürmektedir. Sonradan bunlarý duyulabilir seslere çeviriyor ve diðer ses mekanizmasýný tetiklemek için kullanýyor.

 

Mogees, geleceðin dokunmatik ekran ve yüzeylerinde el hareketlerine baðlý duyulabilir nitelikte seslerin elde edilmesini saðlayacak ucuz ve basit yegane bir araç olarak görülebilir.


· · · · · · · · ·
Yazan: | 05.01.2012 | 7062 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.225.26.154 | Yüklenme: 0.407 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar