E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Komþularýn Kablosuz Ýnternetini Birleþtirip Tek Bir Ýnternet Baðlantýsý Haline Getiren Teknoloji

BeWifi, komþularýn kablosuz baðlantýsýný kendinizin internet baðlantýsýna ekleyip hem bant geniþliðinizi hem de internet hýzýnýzý artýrmanýzý saðlayan ve de mevcut internet altyapýsýnda herhangi bir deðiþikliðe ihtiyaç duymayan bir yenilikçi baðlantý teknolojisidir.

 

 

Ýnternette acil bir görüntülü görüþme ya da büyük boyutlu bir dosya indirimi ihtiyacý ortaya çýktýðýnda, internet baðlantý hýzýnýn ve kotasýnýn buna yetmemesi iþleri aksatabilir. Ýþte bu durumdan hareketle Telefonica'nýn arge ekibi, mevcut internet altyapýsýnda herhangi bir deðiþikliðe gitmeden sadece kablosuz modemleri sanal bir þekilde toplayýp bir araya getirerek hýzlarýný ve kapasitelerini birleþtirebilen ve hem internet hýzýný hem de bant geniþliðini önemli ölçüde artýrabilen bir yazýlým geliþtirdiler.

 

 

Özellikle bir sitede ya da apartmanda komþunuzun uyurken ya da evde olmadýðý zamanlarda kullanmadýðý kablosuz internetini paylaþýmcý bir mantýkla baþka bir komþunun kullanmasýna imkan veren BeWifi, mobil cihazlarýn da bu ortak aða katýlmasýna imkan veren çok inovatif bir internet baðlantý teknolojisidir.

 

Mevcut modemler (internet yönlendiricileri) üzerine kurulduðunda ortak bir BeWifi aðý oluþturarak çalýþan bu yeni teknolojide, aða katýlan her kablosuz internet baðlantýsýnýn gücü baþka biri tarafýndan kullanýlmak üzere birleþtirilmesine dayanýyor. BeWifi sisteminde, aða baðlý birinin kendi internet baðlantýsý çökse bile sistemden interneti kullanmaya devam edebiliyor.

 

Barcelona'da denemeleri yapýlan BeWifi teknolojisinin, özellikle internet altyapýsýndaki kýsýtlamalarý son kullanýcý hattýnda aþmaya çalýþmasý onu inovatif bir yöntem olarak öne çýkarýyor. Türkiye'de bedavacýlarýn pek kabul görmemesi ve genelde herkesin kendisini aþýrý uyanýk ve zeki zannetmesi dolayýsýyla BeWifi'nin pek raðbet görmeyeceðini söylemek yanlýþ olmaz herhalde!

 

Adres: http://www.bewifi.es

Bu konuyla baðlantýlý olarak ilginizi çekebilecek diðer yazýlar:


· · · ·
Yazan: | 25.01.2014 | 3361 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.159.113.182 | Yüklenme: 0.245 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar