E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Küresel Haberlerin Aðýndaki Zaman ve Mekanlarýn Halinden Geniþ-?lçekli Ýnsan Davranýþlarýnýn Tahmini

Illinois Üniversitesi'nden araþtýrmacý Kalev Leetaru New York Times'ýn 1945-2005 arasý haberlerini, tüm dünya haberlerinin 1979-2010 arasý özetlerini ve Google News ingilizcenin 2006-2011 arasý yayýnlanan makalelerini bir süper bilgisayar olan Nautilus'a coðrafi analizler ve o dönemin þartlarýný da yükleyip yorumlatarak son 25 yýlda gerçekleþen ve toplumlarýn kaderini þekillendiren Tunus, Mýsýr ve Libya olaylarýný (Arap baharý), Hüsnü Mübarek'in düþürülüþünü, Suudi Arabistan'daki istikrarý (Mayýs 2011'e kadar) ve Üsame Bin Ladin'in bulunduðu yer olan Abbotabad'ýn da içinde olduðu 200 km'lik bir alaný tahmin etmesini saðladý.

 

Böylelikle ilk defa bir süper bilgisayar dünyanýn genel görünümünü kendisine yüklenen o zamanki þartlar ve coðrafi konjonktürü de hesap ederek doðru tahmin etmiþ oldu. Kalev Leetaru, Nautilus'un doðru öngörü ve tahminlerde bulunabilmesi için 30 yýllýk dünya genel durumu ve halini süper bilgisayara haberlerle senkronize bir þekilde tanýttý. Nautilus bununla kalmayýp dünyanýn kültürel baðlarý üzerine yeni bakýþ açýlarý bile sundu.

 

Bin Ladin haberlerinin aðý

 

"Culturomics 2.0: Forecasting Large-Scale Human Behavior Using Global News Media Tone in Time and Space" baþlýklý bir makalede etraflýca anlatýlan araþtýrma için 100 milyondan fazla makale kullanýlarak son çeyrek yüzyýldaki küresel insani toplumsal çatýþma ve iþbirlikleri görselleþtirilmiþ oldu. Böylelikle önümüzdeki uzay çaðýný þekillendiren olaylar haberlerdeki küresel ortak bilinçle ortaya çýkarýlmýþ oldu.

 

100 milyondan fazla haber ve makaleden türeyen 2.4 petabytelýk veriden alýnan 10 milyardan fazla kiþi, yer, olay ve aktiviteler geliþmiþ ton, coðrafi ve að analizi metotlarý ile birlikte kullanýlarak dünya geneli 100 trilyonun üzerinde bir iliþki aðýnýn resmedilmesi saðlanmýþ oldu.

 

Araþtýrma: uic.edu/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/3663/3040

 

Ayrýca bu konuyla ilgili olarak alttaki yazýlar da ilginizi çekebilir:


· · · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 09.09.2011 | 6686 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.162.218.214 | Yüklenme: 0.443 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar