E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Microsoft'tan Kiþisel Veri Madenciliði Ýçin Yapay-Zeka ?zellikli Yazýlým

Lifebrowser, Microsoft'un insanlarýn kendi dijital hayatlarýnýn veri madenciliðini yine kendi elleriyle yapabilecekleri ilginç bir yazýlým. Lifebrowser ile bilgisayarlardaki e-postalar, randevuler, geçmiþteki önemli olaylar, resimler kýsacasý kiþilerin yaþamlarýna dair istedikleri her tür öðe yapay-zekanýn bir dalý olan makine öðrenimine dayanarak daha insani bir mantýkla geçmiþten geleceðe uzanan bir zaman çizelgesinde istenildiði gibi yönetilebiliyor.

 

 

Lifebrowser ile çok uzak geçmiþten baþlayarak oldukça geniþ bir zaman takvimine yayýlmýþ olan bütün bir kiþisel arþiv yapay-zeka sayesinde oldukça kolay bir biçimde yönetilebiliyor. Facebook ve Google'ýn internet ortamýnda yaptýklarý veri madenciliði iþlemini, bireylere evde kendi bilgisayarlarýnda yapmalarýna olanak saðlayan Microsoft'un bu zeki uygulamasý aslýnda bireyleri kendi dijital veri çöplüklerini derleyip toparlamalarýný bir veri madenciliði yaklaþýmý içinde yapay-zekanýn nimetleri ile yapmayý saðlayarak kiþilerin bütün bir dijital veri arþivlerini daha anlamlý kýlmalarýný saðlýyor. Aslýnda bir nevi kiþisel tarayýcý gibi davranýyor ama sadece bilgisayarýnýzdaki dijital arþivinize yönelik olarak.

Lifebrowser, resimler, e-postalar, web tarama ve arama geçmiþini, takvim olaylarýný ve diðer belgeleri belgeleri iþlemektedir. Sunduðu Facebook benzeri zaman çizelgesi ile yazýlým derlediði tüm arþiv içinde kolay arayüzü ile etkin aramalar yapýlabilir ve yapay-zekalý özel keþifler gerçekleþtirilebilir.

Microsoft'un Lifebrowser'ý yapmaktaki temel amacý kullanýcýlar için kiþisel bilgisayarlarýný birer veri madenciliði merkezine dönüþtürmelerini saðlamaktýr. Çünkü insanlar kendi bilgisayarlarýnda özelleri hakkýnda haddinden fazla veri depolamaktadýrlar.

 

 

Lifebrowser, kiþilerin bir tane fotoðrafýný temel alýp, arþivlerindeki bütün resimler arasýndan sadece ilgili kiþinin bulunduðu resimleri özel yapay-zekalý sistemi sayesinde tespit edip kiþinin zaman çizelgesine yerleþtirmektedir. Kullanýcý eðer isterse zaman tüneline kendisi ve hayatýyla ilgili dönüm noktalarýn iþleyebilir ve önemli öðelerinden oluþan olay örgüleri meydana getirebilir.

Lifebrowser þu an için son kullanýcýlar için yayýnda olmasa da, kiþilere yapay-zekanýn gücünü kiþisel verilerinin akýllaca yönetiminde kullandýrtarak geleceðin yeni nesil programlarýnýn çok daha zeki olacaðýnýn habercisi durumda...


· · · · · · · · · · ·
Yazan: | 17.03.2012 | 6341 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.224.203.224 | Yüklenme: 0.294 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar