E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Mobilde Kiþisel Veri Gizliliði Güvenlik Duvarý

OPENPDS, mobil cihazlarda kullanýlan uygulamalarýn ve ziyaret edilen sitelerin kullanýcýlara ait kiþilsel verileri fütursuzca toplamasýný önlemek adýna geliþtirilmiþ, kullanýcýlarýn kiþisel verilerinin harici kullanýmýný tamamen kendi uhdesinde kiþisel gizliliði koruyarak saðlayan oldukça inovatif bir sistemdir.

 

Akýllý telefonlara yüklenen mobil uygulamalarýn kurulum esnasýnda alabildiðince uç izinleri zorlayýcý bir biçimde almasý ve kurulumdan sonra kullanýcýnýn haberi olmadan verileri istediði gibi kullanmasý ya da dýþarý çýkarmasý neticesinde, kiþisel verilerin artýk merkez noktasý haline gelen akýllý telefonlarý birer kiþisel veri sýzýntýsý kaynaðýna dönüþtürmüþtür.

 

Kullanýcýya hiçbir kontrol mekanizmasý býrakmayan telefonlarýn, bu alandaki bilerek býrakýlmýþ eksikliðini kapatmaya ve veri ile onu kullanan arasýnda bir mobil güvenlik duvarý gibi çalýþarak kiþisel verilere eriþim kontrolünü en kýsýtlý düzeyde saðlayan openPDS, yeni dönemin en dikkat çekici sistemi olarak öne çýkacak gibi görünüyor.

 

 

Bir grup MIT araþtýrmacýsý tarafýndan mobil cihazlarda kullanýcýlarýn web siteleri ile mobil uygulamalar ile tam olarak hangi verilerini paylaþabileceklerini kontrol etmelerini saðlayan bir sistem olarak tasarlanan openPDS, mobil cihazlarda bir kiþisel veri havuzu ve dükkaný olarak cihazlarda oluþan bütün kiþisel verileri tek bir yerde topluyor (üstteki görsel).

 

Ardýndan openPDS, mobil uygulamalar ile sitelerin arasýna bir bariyer gibi girerek, uygulamalar herhangi bir zamanda hangi veriye ulaþacaklarsa mutlaka bu ara katmandan kontrollü ve kullanýcýnýn izin verdiði þekilde geçmelerini saðlýyor. openPDS bunun yanýnda zamana baðlý olarak hangi uygulamanýn hangi kiþisel veriyi ne kadar kullandýðýný da çok detaylý bir þekilde raporluyor.

 

Adres: http://openpds.media.mit.edu

Konuyla ilgili olarak alttaki yazýlarý da inceleyebilirsiniz:


· · · ·
Yazan: | 13.07.2014 | 6245 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.162.218.214 | Yüklenme: 0.307 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar