E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Nereye Baktýðýnýzý Bilebilen Laptoplar

lenovo-goz-izlemeGöz-takibi yeteneðine sahip kameralarla donatýlan dizüstü bilgisayarlar kullanýcý deneyimine bambaþka bir hava katmaya hazýrlanýyor. Bahsettiðimiz kameralar günümüzde neredeyse her laptopun ekranlarýnýn üzerine chat yapmak için monte edilenler deðil, aksine ekranýn altýna gizlenen göz-takibi özelliðine sahip kameralardýr.


Lenovo'nun yeni model bir dizüstü bilgisayarýnda kullanýcýnýn göz hareketlerini takip edebilen bir çift kamera ekranýn altýna gizlendirilmiþ. Böylelikle laptopu mouse ve klavyeyi daha az ihtiyaç duyarak göz hareketleri yoluyla kontrol etmek daha da kolaylaþýyor. ?rneðin uzun sayfalarda aþaðý inmek, haritalarda kolay dolaþmak veya menülerde rahat gezinmek çok rahat bir hal alýyor.


man-using-laptop


Kullanýcýnýn bilgisayarýyla daha doðal yollardan iletiþime geçmesini hedefleyen bu proje aslýnda göz-takibi sistemlerinde uzman olan Tobii'nin desteðiyle yapýlýyor. Burada laptop, kullanýcýnýn uzun yazýlarý okurken sayfanýn sonuna geldiðinde makalenin geri kalan kýsmýna otomatik olarak kayabiliyor. E-posta kutunuza bakarken bilgisayarýn faresine gerek duymadan postalarýnýzý okuyabiliyor haritalara bakarken yakýnlaþtýrma yapabiliyorsunuz. Ayrýca bilgisayarýn baþýndan ayrýldýðýnýzda, göz-takibi sistemi otomatik olarak ekran karartmasý yapabiliyor hatta bir süre sonra uyku moduna da geçiliyor.Sistemin ?alýþma Prensibi

Laptop'un ekranýnýn altýna gömülü olan kameralar kullanýcýnýn göz bebeklerini takip edebilen kýzýlötesi ýþýklar kullanýyor. Kameralarýn yanýnda konumlandýrýlmýþ bir kýzýlötesi ýþýn kaynaðý kullanýcýnýn yüzünü aydýnlatýp, göz hareketlerini doðru bir þekilde takip edebilmek için gözlerinin içinde bir ýþýltý oluþturur. Kullanýcýnýn gözünde oluþturulan ýþýltýlar yoluyla elde edilen pozisyonlar kullanýlarak gözün 3 boyutlu bir modeli elde ediliyor ve kullanýcýnýn ekranýn hangi bölümüne baktýðý hesaplanýyor. Ve bu bilgi her bir saniyede 40 defa güncelleniyor.

Sistem kullanýcýnýn gözünün yönünü 0.5 derecelik bir açýyla doðru bir þekilde takip edebiliyor. Bu da laptopun ekranýnda yaklaþýk yarým inçlik bir mesafeye denk geliyor. Kullanýcý kullaným esnasýnda poziyonunu deðiþtirebilir fakat kafasýný ekranýn önünde en az 24 inçlik bir alanda tutmasý gerekiyor. Ayrýca kullanýcý kendi gözleriyle kameralarýn bakýþ açýlarýnýn sýnýrlarý dahilinde olup olmadýðýný da anlayýp kontrol edebiliyor.


Via technologyreview.com/computing/32878 ve tobii.com


· · · · · · ·
Yazan: | 04.03.2011 | 2900 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.166.199.178 | Yüklenme: 0.275 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar