E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

New York Times Arþivi ve Web'in Yapýsal Veri Kaynaklarýyla Geleceði Tahmin Edebilen Yazýlým

Microsoft ve Technion-Israel Teknoloji Enstitüsü araþtýrmacýlarý New York Times gazetesinin 22 yýllýk arþivini, Vikipedi'yi ve diðer 90 yapýsal veri kaynaðýný kullanýp, bugünün ve geçmiþin haberlerini deþerek gelecekte olmasý muhtemel hastalýk salgýnlarýný, þiddet olaylarýný, ayaklanmalarý ve ölümleri tahmin edebilen çok ilginç bir yazýlým geliþtirdiler.

 

?u anda prototip aþamasýnda olan yazýlým baþta geniþ çaplý bir referans haber kaynaðýný alýp, Web'in yapýsal ve nitelikli veri kaynaklarý iredeleyerek geçmiþte yaþanmýþ bazý hareket, eylem, doðal olaylar, toplumsal vakalardaki verileri kullanarak gelecek tahminleri yapabiliyor. Yazýlým özellikle büyük olaylarýn meydana gelmesine neden olan bütün tetikleyici olgularý bir araya getirerek gelecek tahmininde bulunuyor.

 

 

Araþtýrmacýlarýn daha önceki gelecek tahminleri çalýþmalarýnýn bir benzeri olan bu yazýlýmla New York Times gazetesinin 1986-2007 yýllarý arasýndaki arþivinde yaptýklarý denemelerde özellikle geçmiþ yýllardaki periyotlarda yaþanmýþ olaylarýn sonraki yýllarda ortaya çýkan sonuçlarýný tahmin edilebilmiþ. Örneðin yazýlým 2006 Angola'da yaþanan þiddetli kuraklýktan sonra kolera geleceðini tahmin edebilmiþ. Zira yazýlým sürekli öðrenme moduyla Afrika'da kuralýklardan sonra koleranýn ve ardýndan da bir sürü ölümün geleceðini öðrenmiþ.

 

Yine yazýlým bazlý ama daha farklý bir mantýkla çalýþan Recorded Future'a çok benzeyen bu yeni yazýlým New York Times'ýn yaný sýra Vikipedi, DBpedia, WordNet ve OpenCyc gibi 90 çeþit yapýsal veri kaynaðýndan sürekli veri çekerek öðreniyor, algoritmasý yoluyla analiz yapýyor ve bir takým tahminlerde bulunuyor. Yazýlým aslýnda kendi için bir sanal dünya simülasyonu oluþturuyor denilebilir.

 

Microsoft'un henüz ticarileþtirmeyi düþünmediði yazýlým ile olasý felaketlerden sonraki insani yardým faaliyetlerinin daha iyi organize edilebilmesi, salgýnlarýn çok fazla yayýlmadan önlenmesi, yaþanabilecek toplumsal þiddet ve ayaklanmalarý önceden tespit edip önlem alýnmasýnýn saðlanabilmesi gibi oldukça iddialý tahminler amaçlanýyor. Meraklýlarýna bizimle iletiþime geçmeleri halinde ilgili yazýlým hakkýndaki araþtýrmayý yollayabiliriz.

 

Konuyla baðlantýlý olarak okuyabileceðiniz diðer yazýlar:


· · · ·
Yazan: | 02.02.2013 | 15953 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.225.26.154 | Yüklenme: 0.385 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar