E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Online Ýngilizce Gazetelerin Okunabilirliði ve Subjektifliði

Bristol ve Cardiff Üniversiteleri 10 ay boyunca 498 farklý Ýngilizce gazetenin online baskýlarýnda çýkan 2,5 milyon makaleyi yapay-zeka algoritmalarýyla analiz etti. Yazý analizi teknolojileriyle çeþitli online baskýlar arasýndaki okuyucu demografisini yansýtan yazý stili benzerlikleri, makalenin popülerliði ile baþlýðý arasýndaki bað ve en önemlisi olarak da gazetelerin okunabilirliði ile dilsel öznelliðinin karþýlaþtýrýlmasý ortaya çýkarýldý.

 


Okunabilirlik ile dilsel öznellik (subjektiflik) arasýndaki iliþki grafiði

 

Araþtýrmanýn sonuçlarýna göre okunmasý en kolay olan gazete beklenildiði gibi The Sun olmuþ. Bu gazete aslýnda tabloid bir gazetedir ve resmen bir çizgi-roman formatýndadýr. Yani Türkiye'deki Posta gazetesi gibi düþünebilirsiniz. Bu konuda The Sun'ýn hemen arkasýndan yine benzer þekilde Daily Mirror gazetesi geliyor. Ama bunun yanýnda subjektifliði en fazla olan ve yazýlarýna bolca duygu karýþtýrýlan gazete de yine The Sun olmuþ. Buna karþýn yazýlarýna en az subjektif duygu yansýtan gazete ise Wall Street Journal olmuþ.

Okunmasý en zor olan gazete olarak The Guardian baþý çekmiþ. Gazetelerdeki konular arasýnda 'siyaset' ve 'çevre' en az okunabilir iken, 'spor' ve 'sanat' en çok okunabilir konular olarak öne çýkmýþ.

Gazete baþlýklarý ve içeriklerindeki cinsiyet dengesizliðinin de incelendiði araþtýrma boyunca gazetelerde yoðun bir erkek cinsiyeti baskýnlýðý öne çýkmýþ. 'Spor' ve 'ekonomi' konularýnda erkekler en baskýnken, yine 'spor' konularýnda kadýnlara nazaran erkeklerden tam 8 kat daha fazla bahsediliyormuþ. Bunun yanýnda 'sanat' ve 'moda' konularýnda daha az bir dengesizlik söz konusuyken, 'moda' konularýnda bile kadýn cinsiyeti baskýnlýðýndan ziyade, cinsiyetler arasý eþit oranda bir bahsedilme durumu varmýþ.

 

Dijital gazeteciliðin yapay-zekaya dayalý otomatik sistemlerle incelendiði bu ilginç araþtýrmayý iletiþime geçmeleri halinde meraklýlarýna yollayabiliriz.


· · · · · · ·
Yazan: | 27.11.2012 | 2363 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.159.64.172 | Yüklenme: 0.244 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar