E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Programcý Olmayanlar için Yeni Bir Görselleþtirme Programlama Dili

impureImpure, bilgiyi toplamak, iþlemek ve görselleþtirmek için geliþtirilmiþ yeni bir görsel programlama dilidir. Impure, yeni görsel ve modüler arayüzü yoluyla bilgiyi programatik operatörler, kontroller ve görselleþtirme methotlarýyla baðdaþtýrarak programcý olmayan kiþilerle veri görselleþtirmesi arasýnda bir köprü olmayý amaçlamaktadýr.


impure-1


Impure, kullanýcý tanýmlý verilerden sosyal medya, gerçek-zamanlý finansal bilgiler ve haber kanallarýna uzanan yelpazede online popüler kaynaklardan beslemelerin edinilmesine ve çekilmesine olanak saðlýyor. Elde edilen bu veriler, keþfedilmek ve analiz için programdaki interaktif görselleþtirmeler kullanýlarak anlamlý bir þekilde kombine edilir.


impure3


Yazýlýmýn, olay-tabanlý bir geliþtirme yapýsýna dayanaraktan oluþan 5 farklý modüllü bir yapýsý var:

1. Veri Yapýlarý: bir veri kaynaðýndan gelen verileri tutarlar.
2. Operatörler: matematiksel ve mantýksal iþlemleri gerçekleþtiren iþaretler ve operatörler.
3. Kontroller: dinamik bir filtre gibi davranan seçiciler, ayýrýcýlar vb.
4. Görselleþtiriciler: veri yapýlarýný operatörlerden veya kontrollerden alarak görselleþtiren yapýlar.
5. API'ler:  Google, Twitter, Facebook, Flickr, Delicious ve Ebay gibi çeþitli veri kaynaklarýyla gerçek-zamanlý iletiþimi saðlayan yapýlar.


Programýn daha önceden yapýlmýþ inovatif kullanýcý arayüzlerinin ekran görüntülerini bu adresten ve bazý örnek çalýþmalarý da bu baðlantýdan görebilirsiniz.

Program þu an alpha sürümünde olduðu için hesap açma talepleri belli bir sýraya konularak yanýtlanmakta ve açýlmaktadýr.


Adres: http://www.impure.com/


· · · · · · · · ·
Yazan: | 14.11.2010 | 2770 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.81.178.153 | Yüklenme: 0.241 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar