E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1775 okunmaya değer yazı var.

TCP/IP - Protokoller Ailesi

TCP/IP çok geniþ ve farklý haberleþme protokollerinden oluþan bir protokol ailesi gibidir. Farklý farklý ama hepsi TCP veya IP temelli protokollerinden müteþekkil bir protokoller ailesi.


TCP - Ýletim Kontrol Protokolü

Bir verinin bir uygulamadan að(network)a iletilmesini saðlar.

Verinin gönderilmeden önce IP paketlerine bölünmesinden; gönderildikten sonra da bunlarýn birleþtirilmesinden sorumludur.

 

IP - Internet Protokolü

Bilgisayarlarýn birbirleriyle haberleþmesine bakar.

Veri paketlerinin internet üzerinden gönderilmesinden ve alýnmasýndan sorumludur.

 

HTTP - Hyper Text Transfer Protocol

Web sunucusu(server) ile web tarayýcýsý arasýndaki haberleþmeye bakar.

Bir web tarayýcýsýndan web sunucusuna giden talepten ve web sayfalarýnýn suncudan alýnýp tarayýcý ekranýna getirilmesi için kullanýlýr.

 

HTTPS - Güvenli(Secure) HTTP

HTTP protokolü ile ayný iþi görür. Fakat kredi kartý bilgileri ve diðer önemli kullanýcý giriþlerinin güvenliði ile alakadardýr.

 

SSL - Güvenli Yuva Katmaný(Secure Sockets Layer)

Verinin güvenle iletilmesi için þifrelenmesi için kullanýlýr.

 

SMTP - Kolay Posta Transfer Protokolü

E-postalarýn iletilmesi için kullanýlýr.

 

MIME - Multi-purpose Internet Mail Extensions

SMTP'nin ses,  müzik ve binary verilerinin TCP/IP aðlarý üzerinden iletmesini saðlar.

 

IMAP - Internet Mesaj Giriþ Protocol

E-postalarýn alýnmasýndan ve saklanmasýndan sorumludur.

 

POP - Posta Ofisi Protokolü

E-postalarýn sunucudan kiþisel bilgisayarýnýza indirilmesinden sorumludur.

 

FTP - Dosya Transfer Protokolü

Bilgisayarlar arasýndaki dosya transferinden sorumludur.

 

NTP - Að(Network) Zaman Protokolü

Bilgisayarlar arasýndaki saat farkýnýn eþzamanlý hale getirilmesinden sorumludur.

 

DHCP - Dinamik Barýndýrma Ayar Protokolü

Aðdaki bilgisayarlara bir ip numarasý tahsis edilmesinden sorumludur.

 

SNMP - Basit Að Yönetim Protokolü

Að içerisinde bulunan switch ve router gibi cihazlarýn yönetimi için kullanýlýr.

 

LDAP - Lightweight Dizin Giriþ Protokolü

Ýnternetten kullanýcýlar ve e-posta adresleri hakkýnda bilgi toplamak için kullanýlýr.

 

ICMP - Internet Control Message Protocol

Að içerisindeki hatalarla uðraþmak ve onlarý yönetmek için kullanýlýr.

 

ARP - Adres Ayrýþtýrma Protokolü

IP tarafýndan ip-adres temelli olan bilgisayar að kartýnýn donaným adresini bulmak için kullanýlýr.

 

RARP - Tersine Adres Ayrýþtýrma Protokolü

Bir bilgisayar að kartýnýn donaným adresi temelli olan ip adresinin bulunmasý için IP protokolü tarafýndan kullanýlýr.

 

BOOTP - Baþlatma(Boot) Protokolü

Bilgisayarlarýn að üzerinden baþlatýlmasý (boot edilmesi) için kullanýlýr.

 

PPTP - Hedeften Hedefe Baðlantýlama(Tunneling) Protokolü

Özel aðlar arasýnda bir baðlantý(tunnel) kurulmasý için kullanýlýr.

 

Sonraki Makale: TCP/IP E-posta

TCP/IP

1. TCP/IP Nedir?

2. TCP/IP - Bilgisayar Ýletiþim Protokolü

3. TCP/IP - IP Nedir? TCP ve IP Farklarý

4. TCP/IP - Adresleme

5. TCP/IP - Protokoller Ailesi

6. TCP/IP E-posta


· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 03.04.2008 | 4327 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.205.15.219 | Yüklenme: 0.297 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar