E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Sanattan Anlayan Bilgisayarlara Doðru

Sanat eserlerini yorumlama, kategorize etme ya da onlara deðer biçme insanlara her daim güç bir iþ olarak gelmiþtir ki, bu konuda objektifliði yakalamak neredeyse imkansýza yakýndýr. Lawrence Teknoloji Üniversitesinden iki bilim insaný ise sanatý inceleme iþini bilgisayarlara yaptýrmak için tarihi ve estetik deðerleri açýsýndan pek kýymetli olan tablolarý analiz eden, kategorisini yapabilen bir algoritma geliþtirdiler. Ardýndan bir bilgisayara algoritma yoluyla 34 ünlü ressama ait 1000 tabloyu incelettiler.

 

Bilgisayar algoritmasýnýn analizi için bir resimdeki görüntünün içeriðini yansýtan doku, renk, þekil ve ýþýk gibi veriler kullanýlarak sanatsal stiller arasýndaki benzerlikler ve farklar, karmaþýk desenleri algýlamak içinse örüntü tanýma ve istatistiksel yöntemleri kullanýlmýþ. Sonuç olarak bilgisayarýn yaptýðý analizler neredeyse mükemmele yakýn çýkmýþ. Bilgisayar þaþýrtýcý bir þekilde, sanat tarihçilerinin algýsýyla örtüþürcesine ressamlar arasýnda benzerliklerden oluþan bir að ortaya çýkarmýþ:

Bilgisayar ilk etapta bu 34 ünlü ressamý 18'ini klasik dönem ve 16'sýný da modern dönem ressamý olarak doðru bir þekilde gruplandýrdýktan sonra ressamlarý ayný sanatsal hareketin bir parçasý olanlara göre alt gruplara bölebilmiþ. Örneðin, bilgisayar Yüksek Rönesans'ýn sanatçýlarý olan Raphael, Leonardo Da Vinci ve Michelangelo'yu doðru gruba sokarken, Barok dönemi ressamlarý olan Vermeer, Rubens ve Rembrandt'ý da bilirken benzer sanatsal stilleri olan sanatçýlarý gayet baþarýlý bir þekilde tespit edebilmiþ.

Bunlarýn yanýnda bilgisayar post-empresyonist akýmýn öncüleri olan Gauguin ve Cézanne ile sanat tarihçileri tarafýndan sürrealizm sanat okulunun öncüleri olarak kabul edilen Salvador Dali, Max Ernst ve Giorgio de Chirico'nun stilleri arasýndaki benzerlikleri tespit ederek doðru gruplayabilmiþ. Genel olarak, bilgisayar otomatik olarak sanat tarihçileri ve kritikleri tarafýndan tanýmlandýðý gibi ressamlarýn ve sanatsal hareketler arasýndaki etkile(n)me baðlantýlarý ile büyük bir uyum içinde bir analiz üretmiþ.

 

Tarih boyu süren, sanatýn insan için mi yoksa sanat için mi olduðu tartýþmasýna artýk üçüncü bir taraf olarak bilgisayarlar da girmiþ bulunuyor...


· · · · · · ·
Yazan: | 30.09.2012 | 2887 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.224.197.251 | Yüklenme: 0.5 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar