E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Web veya IP Adresine Ping Atma

Herhangi bir web sitesinin ip adresini merak ediyorsunuz veya o web sitesini hýzýný ölçmek istiyorsunuz veyahut internetinizde bir problem olup olmadýðýna bakmak istiyorsunuz. O zaman Ping atýn! Video Makale

23.09.2008 | Devamı »

Yazýcý-Printer Alýrken Nelere Dikkat Etmeli

Yazýcý(printer) alýrken ev kullanýcýlarý hangi modeli tercih edilmeli? Nelere dikkat etmeli? Video Makale
21.09.2008 | Devamı »

Masaüstü Bilgisayar Alýrken Nelere Dikkat Edilmeli

Masaüstü bilgisayar (desktop) alýrken nelere dikkat edilmeli? Kriterimiz ne olmalý? Video Makale

21.09.2008 | Devamı »

Dizüstü-Laptop Alýrken Nelere Dikkat Edilmeli

Dizüstü bilgisayar (laptop) alýrken nelere dikkat etmek gerekir? Kýstaslar neler olmalýdýr? Nasýl bir konfigürasyon tercih edilmelidir? Video Makale
19.09.2008 | Devamı »

IPTv Nedir ve Nasýl Kullanýlýr

IPTv Nedir? Nasýl bir hizmettir? Video Makale
16.09.2008 | Devamı »

Pratik Ýnternet Hýz Testleri

Herhangi bir web sitesini ziyaret ettiðinizde baðlantýnýn çok yavaþ olduðunu  görüyor ve sorunun sizin internet baðlantýnýzdan mý yoksa o sitenin sunucularýndan mý kaynaklandýðýný bilemiyorsunuz. Bunu öðrenebilmenin ilk yolunun internet baðlantýnýzýn gerçek hýzýný ölçmekten geçtiðini bilmelisiniz. Ýþte size detaylý internet hýz testi uygulamalarýndan en iyileri.

13.09.2008 | Devamı »

TCP/IP E-posta

E-posta (e-mail) TCP/IP'nin en önemli kullaným alanlarýndan biridir. Bir e-posta yazdýðýnýzda aslýnda TCP/IP kullanmazsýnýz, sadece Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird gibi programlarý kullanýrsýnýz.

10.04.2008 | Devamı »

TCP/IP - Protokoller Ailesi

TCP/IP çok geniþ ve farklý haberleþme protokollerinden oluþan bir protokol ailesi gibidir. Farklý farklý ama hepsi TCP veya IP temelli protokollerinden müteþekkil bir protokoller ailesi.

03.04.2008 | Devamı »

TCP/IP - Adresleme

TCP/IP bir bilgisayara adreslemek için, 32 bit binary yani 4 sayýdan oluþan ve 0'dan 255'e kadar olan sayýlar sistemini kullanýr.

28.03.2008 | Devamı »

TCP/IP - IP Nedir? TCP ve IP Farklarý

IP, Baðlantýsýz Bir Ýletiþimdir. IP, bilgisayarlar arasý iletiþim saðlamak için baðlantýsýz bir haberleþme protokolüdür. Ýki bilgisayarýn birbirleriyle haberleþmesi esnasýnda herhangi bir haberleþme hattý kullanmaz. Bu IP'nin netwok/að hatlarýna/kablolarýna olan ihtiyacýný azaltýr. Böylece her hat ayný anda birden çok bilgisayarýn birbirleri arasýnda haberleþmesi için kullanýlabilir.

13.03.2008 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.156.82.247 | Yüklenme: 0.282 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar