E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Skype Uluslararasý Telefon Görüþmeleri Trafiðinde Telekom Operatörlerini Geçiyor

TeleGeography verilerine göre uluslararasý uzun mesafe telefon görüþmeleri trafiðinin büyemesi hýzla yavaþlýyor. Sadece 2011'deki büyüme %4 oranýnda yani 438 milyar dakika olarak gerçekleþti. Halbuki bu oran önceki yýllarda yýllýk ortalama %13 olarak gerçekleþiyordu. Telekom operatörleri özellikle Skype yüzünden uluslararasý görüþmelerdeki düþük fiyatlar karþýsýnda çok zor günler geçiriyor. Zira ayný döneme bakarak Skype'ýn uluslararasý telefon trafiði 2003'den beri sürekli artýyor ve telekom operatörleri ile arasýndaki mesafe hýzla açýlýyor.

 

 

VoIP haberleþmenin öncüsü ve de en önde giden oyuncusu olan Skype, geçmiþ yýllarda kendisi hakkýnda yapýlan öngörüleri þaþýrtmamýþ görünüyor. Skype'ýn sýnýrlar ötesi telefon trafiðinin sürekli artýþ göstermesindeki en önemli neden elbetteki ucuz olmasýnda kaynaklanýyor.

Skype'ýn sadece 2011 yýlýnda uluslararasý trafiðe katkýsý 47 milyar dakika olarak gerçekleþti. Yani tüm telekom operatörlerinin artýþýndan 2 kat daha fazla katký yaptý. Skype'tan Skype'a olan görüþme trafiði ise 2011'de %48 artýþ göstererek 145 milyar dakika oldu. Eðer 2011'de Skype'ýn ürettiði trafiðin tümünü telekom operatörleri yapmýþ olsaydý bu büyüme oraný %13 olacak, yani geçmiþ yýllardaki geleneksel operatörlerin toplam ürettiði trafik büyümesinin sabit bir þekilde seyretmesi saðlanmýþ olacaktý. Halbuki oyun çoktan döndü...

Tüm bu reel veriler gösteriyor ki, sadece Skype yüzünden dünya genelinde bazý telekom operatörleri oyundan çekilmek zorunda kalacak. Ýnternet üzerinden taþýnan ucuz telefon trafiðine daha fazla dayanamayacak olan bazý operatörler fiyat düþürmek zorunda kaldýkça giderek daha güç durumlarla karþýlaþacak. Kýsacasý yakýn gelecek geleneksel telekom operatörleri açýsýndan hiç de iç açýcý olarak gözükmüyor...


· · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 11.01.2012 | 15841 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.159.113.182 | Yüklenme: 0.322 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar