E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Stratosferden Balonla Kablosuz Ýnternet Eriþimi


Google, atmosferin stratosfer tabakasýnda rüzgar hareketleri ve güneþ enerjisiyle hareket eden özel internet balonlarý yoluyla dünya üzerinde coðrafi koþullar ve teknik imkansýzlýklar nedeniyle internetin ulaþamadýðý ya da çok yetersiz olduðu bölgelere kablosuz interneti götürecek oldukça çarpýcý bir projeyi devreye soktu.

 

Balonla çalýþan bir internet eriþimi projesi olan Project Loon, yeryüzünden 20 km yukarýda stratosfer tabakasýnda dünyanýn doðal rüzgar hareketleriyle senkronize bir þekilde dolaþan internetli balonlarý arasýndaki aðdan meydana geliyor. Balonlu internetle kýrsal, uzak ve yetersiz hizmet alan bölgelere internet eriþimi saðlamak ve doðal afetler sonucunda acil ve hýzlý iletiþime yardýmcý olmak hedefleniyor:

 

Özel bilgisayarý, radyo anteni, yükseklik kontrolü ve güneþ panelleri ile yüklü balonlarý yeryüzünden 20 km yukarýda istenilen bölgede bir araya getirmek, rotasýný ayarlamak ve kontrol etmek amacýyla bir dizi karmaþýk algoritma ve güçlü bilgisayarlar kullanýlýyor ki, projenin asýl sýrrý da bu oluyor.

 

 

?u an için pilot çalýþmasý olarak Yeni Zelanda'nýn Canterbury bölgesinde 30 balonla denenen projede, balonlar stratosferdeki hýzlarý 5-20 km/s hýzla deðiþen düzgün rüzgarlar içinde hareket ederken, her bir balon yeryüzüne doðru 40 km çapýnda ve baðlantý hýzý 3G gibi olan bir internet eriþimi saðlamaktadýr.

Balonlarýn kendi aralarýnda ve yeryüzüyle olmak üzere iki çeþit radyo frekanslý haberleþmesi mevcut. Balonlar birçok ülkede telsiz iletiþimi için sertifika veya lisansa gerek olmadan belirli bir çýkýþ gücü sýnýrlamasýna uyarak,  2.4 ve 5.8 GHz'lik ISM bantlarýný kullanýyor.

 

 

Ülke olarak enerjimizi, gençliðimizi ve zamanýmýzý kýsýr tartýþmalar üzerinde harcayýp, karþýlýklý olarak kutuplaþmak gibi saçma sapan iþlerle uðraþmaktan ötürü bu tür devrimsel, yenilikçi ve insanlýða yön veren projeler ve araþtýrmalar böyle devam edersek maalesef bizim için birer magazinsel haber olmaktan öteye geçmeyecektir.

 

Adres: http://www.google.com/loon/


· · · · · ·
Yazan: | 15.06.2013 | 4500 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.159.113.182 | Yüklenme: 0.405 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar