E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Web için 3 Boyutlu Karakterler ve Sahneler Oluþturmak ?ok Kolaylaþacak

Xflow, Saarland Üniversitesi bilim insanlarýnýn, web geliþtiricilerin doðrudan web tarayýcýlarý üzerinde 3 boyutlu animasyonlu karakterler, þekiller ve sahneler oluþturmalarýný, daha doðrusu kodlayýp çalýþtýrmalarýný saðlamak için geliþtirdikleri yeni bir bildirimsel veri iþleme ve biçimlendirme dilidir.

 

 

Xflow, bilgisayarýn donaným kaynaklarý, CPU ve grafik iþlemcinin en etkili bir biçimde kullanýlabilmesini saðlayacak bildirimsel kodlamalara dahi izin vererek 3 boyutlu hareketli görseller elde edebilmek için baþka herhangi bir harici donanýmsal ya da yazýlýmsal kaynaða ihtiyaç býrakmamaktadýr.

Xflow'da geliþtiriciler 3 boyutlu grafik iþleme süreçlerinin detaylarýnda boðulmak yerine, doðrudan örüntü sentezinin efektlerinin inþasýna odaklanýyor.

 

 

HTML ve Javascript dillerine benzeyen Xflow,  XML3D teknolojisi ile birlikte web geliþtiricilerine 3 boyutlu grafik sahnelerini veri akýþlarý ile birleþtirmelerine olanak saðlýyor. Ayrýca kendi yapýsýnda var olan paralelleþtirme özelliði sayesinde programlamacýlar ne bunun için ne de disk alaný tahsisi kaygýsý duyacaklar.

 

Xflow küçük bileþenlerin çoklanmasýnýn tanýmlanmasý üzerine de alternatifler sunuyor. Bunun için geliþtirilen operatörler yoluyla çok karmaþýk animasyonlar kolaylýkla oluþturulabiliyor. XML3D'yi de kullanmasý sayesinde 3 boyutlu grafiklerin kolaylýkla web sayfalarýna yerleþtirilmelerine olanak saðlýyor.

Ayrýca konunun meraklýlarýna iletiþime geçmeleri halinde Xflow ile ilgili araþtýrmayý yollayabiliriz.


· · · · · ·
Yazan: | 06.03.2013 | 3375 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.159.113.182 | Yüklenme: 0.246 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar