E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Yeni Nesil Bir Ýnternet Vizyonu Konuþan Web

konusan-htmlThe World Wide Telecom Web (The Spoken Web), günümüzde kullandýðýnýz WWW'nin konuþan þekli, yani 'konuþan web'. IBM tarafýndan imkanlarý kýt, okur-yazarlýk oranlarý düþük ve teknik yetenekleri de yetersiz olan milyarlarca insana mevcut internete paralel ve onu tamamlayýcý nitelikte yapýlmýþ yeni bir Web vizyonudur.


?u anda dünya çapýnda yaklaþýk 10,000 kiþinin kullanýdýðý bu web telefon üzerinden iletilen ses yoluyla iþletilmektedir. Bu "konuþan web" sistemi IBM'in geliþmekte olan bölgelerdeki teknik ve eðitim yönü yetersiz olan insanlar için metin tabanlý Web'in bazý fonksiyonlarýný ve özelliklerini yeni düzenleme teþebbüsleri sonucu ortaya çýkmýþ olan bir projenin sonucudur.


wwtw


4 yýl önce ilk prototipi çýkan "konuþan Web", Hindistan'ýn bazý eyaletlerinde, Tayland ve Brezilya'nýn belirli bölgelerinde günlük hayatýn bir parçasý gibi. Konnuþan Web'de site adresleri yerine telefon numaralarý var. Herhangi bir kiþi bu ses sitelerini arayarak, ya içerik dinliyor ya da ses yoluyla içerik kaydediyor.

Proje þimdilerde geliþme safhasýna geçerek, zamanla biriken sesli içeriklerden müteþekkil bir depoya ve bu vesileyle de yine ses yoluyla arama yapmayý saðlayacak bir sesli arama motoruna dönüþecek.


The World Wide Telecom Web (“WWTW”, “TelecomWeb”, “T-Web” veya Spoken Web), tamamen ses tabanlý olarak yürüyen, WWW'nin paralelinde ve ona tamamlayýcý olarak iþleyen bir sistemdir. Ýçerisindeki içeriklerde 'ses siteleri' (VoiceSites), 'ses linkleri' (VoiLinks) olarak ya kullanýcýlar tarafýndan ya da aðýn kendisi tarafýndan üretilmiþ olan yapýlardýr. Web adresleri yerine telefon numaralarý (VoiNumbers) veya SIP URI benzeri sanal numaralar kullanýlýr.

Sistemdeki ses siteleri (VoiceSite) bir veya birden çok ses sayfalarýndan (VoiceXML) oluþuyor olabilir. Bu ses sitelerine ilgili ses numalarý yoluyla bilinen telefon altyapýsý kullanýlarak ulaþýlýyor.


Kaynak: domino.research.ibm.com/.../arun_kumar.wwtw.html
TelecomWeb (PDF): http://www.dritte.org/nsdr07/files/papers/s4p1.pdf
Via http://www.technologyreview.com/web/32342/


· · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 24.02.2011 | 3085 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.225.59.242 | Yüklenme: 0.284 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar