E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

2010 Yýlýnda Web Siteleri Kategorisinde Tanýtýmý Yapýlan En Dikkat ?ekici Siteler

HTTP2010 yýlý boyunca E-Siber'in Web Siteleri kategorisinde tanýtýlmýþ olan siteler arasýndan öne çýkanlarý aylýk yayýn sýrasýna göre sizin için derledik. Tanýtýlan yazýlarda internette görebileceðiniz en yetenekli ve de iþe yarar siteleri bulacaksýnýz. Online araçlar, uygulamalar, servisler ve de ücretsiz hizmetlerde alanýnýn en iyisi olan siteleri mutlaka keþfetmelisiniz.


ARALIK

PowerPoint Alternatifi, Bol ?zellikli Online Sunum ve Slayt Hazýrlama Araçlarý

Dosya Paylaþýmýnýn Hiç Bu Kadar Kolay Olduðunu Görmemiþsinizdir

Tüm Network Araçlarý Online Olarak Bir Arada

Nokia Telefonlarý ve Ovi Store için Online Uygulama Yapma Aracý

SlideShare Slaytlarýný Flash Kullanmaya Gerek Kalmadan Sitenize Ekleyin

YouTube Videolarýný Sitelerde Ýzletmenin Daha Ýnteraktif bir Yolu

Her Türlü Blog ve Web Sayfasýný Online Olarak PDF Dosyalarýna Dönüþtürün

Bütün Favori RSS Akýþlarýnýzý E-Postanýza Birer PDF Dergi Olarak Alýn

Tüm Apple App Store Uygulamalarýna Facebook App Store Hayran Sayfasýndan Ulaþýn

Form Tasarlama ve Düzenleme de Dahil Tüm PDF Belge Ýþlemlerini Online Yapýn

?ýktý Sayfalarýnda Görünmesini Ýstemediðiniz Alanlardan Tek Týkla Kurtulup Temiz ?ýktýlar Alýn

Okunduktan Sonra Kendi Kendini Ýmha Eden Notlar Gönderin

Gönderdiðiniz E-Postalarýn Okunup Okunmadýðýný Anýnda ?ðrenin


KASIM

Birden ?ok Web Sitesini Tek Bir Slayt Gösterisi ?eklinde Gezinin

OReilly Teknoloji ve Programlama Kitaplarýný ?cretsiz Okuyun

MP3 Parçalarýný Bir Resimle Online Videoya ?evirip YouTube Servisine Yükleyin

Klavyede Ne Kadar Hýzlý Yazý Yazdýðýnýzý Online ?lçün

Blog ve Web Site Sahiplerine ?ok Yarayacak Bir Resim Arama Motoru

26 Dilde ve 40 Kategoride Online Web Seminerleri Rehberi

Kod Tabanlarý Arasýnda Karþýlýklý Online ?ifreleme ve Deþifreleme Ýþlemleri Yapýn

?zellikleriyle Dikkat ?eken ve de Fonksiyonel Bir Online E-Kitap Arama Motoru

Tek Bir Yerden Online Belge Yükleme, Barýndýrma, Görüntüleme ve Paylaþma Ýþlerini Yapýn


EKÝM

IP Adreslerinin ve E-postalarýn Gönderildiði Gerçek IP Adreslerinin Coðrafi Konumunu ?ðrenin

Yabancý Dilli Videolara ve Filmlere Online Kolayca Altyazýlar Hazýrlayýn

Yüksek ?özünürlüklü ve Profesyonel Kalitede Stok Resim Kaynaðý

Online ?ema ve Diyagram Yapma Aracý

Bütün Sitelerin Günlük Ortalama Ziyaretçi Sayýsýný ?ðrenin

Baþka Dillerdeki RSS Beslemelerini Kendi Dilinizde Takip Edin

Hiçbir Programcýlýk Bilgisine Sahip Olmadan Online Olarak iPhone ve Android Uygulamalarý Yapýn

?ifreli ve Kýsýtlamalý PDF Belgelerini Online Kýrýn

Resimlerinizi Olduðu Gibi Gösterebilen Yazýlara Online ?evirin

Online Yabancý Dil ?ðrenebileceðiniz Kaliteli Kaynaklar


EYL?L

?ok Kolay Dijital Ýçerik Oluþturma ve Yayýnlama Uygulamasý

Her Türlü Belgeyi ?ifreli veya ?ifresiz Olarak Sosyal Paylaþýn

Domain Adresi ve Hosting Satýn Almadan ?nce Mutlaka Ziyaret Edilmesi Gereken Site

?alýþmalarýnýzda ve Projelerinizde Kullanabileceðiniz Tonlarca ?cretsiz Müzik ve Ses

Web Sitelerine Ait En Temel ve Kritik Bilgilere Anýnda Ulaþýn

Web Sitelerinin Ekran Görüntülerini Kýrpýn ve ?zerine Notlar Yazýp Anýnda Paylaþýn

Her Türlü Yazý Belgesini, Sunumu ve Resmi Online Olarak PDF Formatýna Dönüþtürüp Paylaþýn


AÐUSTOS

Yazý Tipi-Font Deðiþikliðini Online ?nizleme Aracý

Online ve Anýnda Pratik Anketler Hazýrlayýn

Bütün Dosya Barýndýrma ve Paylaþma Sitelerinin Dosyalarýna Tek Bir Yerden Ulaþýn

PDF Belgelerini Online Flash Dergilere Dönüþtürün

Cep Telefonu Uygulamalarý Arama Motoru

Dosya Uzantýlarýný Bilmediðiniz Dosyalarý Hangi Programla Açacaðýnýzý Anýnda ?ðrenin

?cretsiz Online OCR Servisi ile PDF ve JPG Belgelerini Word Formatýna ?evirin

Dünyanýn En Büyük ?rün Kataloðu Veritabaný

Bir Sitenin Benzerini veya Alternatifini Arama Motoru

En Kolay Domain Ýsmi Oluþturma Aracý


TEMMUZ

Birçok Kaynaktan Gerçek-Zamanlý Aramalar Yapýn

Fotoðraflarýnýzý Online Mozaik Resimlere Dönüþtürün

Her Tür Dosya Formatýný Birbirleri Arasýnda Dönüþtürün

Tüm Ekran ?özünürlüklerine Uygun ve Yüksek Kaliteli Duvar Kaðýtlarý

Herhangi Bir Ýsmin Domain Adresinin ve Sosyal Medya Profilinin Alýnýp Alýnmadýðýna Bakýn

Kült Olabilecek Inception Filmi ve Filmin Poster Yapma Uygulamasý

Kolayca Facebook Hayran Sayfalarý Tasarlayýp Yayýnlayýn

Ýnsan Yüzü Resmi Arama Motoru

Online Yazý Tipi-Font Formatý Deðiþtirme Aracý

Web Sitelerinin IP Adresinde Baþka Hangi Sitelerin Olduðunu Bulun

Blogunuzun veya Sitenizin RSS Beslemelerini Arama Motorlarýna Ping Atýn

Blog ve Web Sitelerini Mobil Sitelere Online Dönüþtürme Servisleri


HAZÝRAN

Yazýlarýnýzý Hiyeroglif, Braille, Hobbit, Mors, Kiril, Babil ve Barkod Alfabesine Göre Yazýn

?cretsiz Web Sitesi Stres Simülasyonu

Resimlerdeki Yazýlarýn Hangi Yazý Tipi ile Yazýldýðýný Anýnda Bulun

HTML Belgelerini PDF Formatýna Online ?evirin

?cretsiz Stok Fotoðraf Arama Motoru

Web Sayfalarýnda Video veya Resim Göstermek Hiç Bu Kadar Kolay Olmamýþtý

Akademik ve Bilimsel Makaleler, Kitaplar ve ?alýþmalar Barýndýran Bir Veritabaný

Web Sitelerinin Mobil Sürümünü Yapmak Hiç Bu Kadar Kolay Olmamýþtý

Flickr Resimlerinden Portfolyo/Portföy Sitesi Yapýn

PDF, DOC, PPT, XLS, RTF, SWF Belge ve Dosya Arama Motoru

Ýnternetin En Kapsamlý ve Detaylý Kiþi Arama Motoru

Online Resimden Yazýya ?evirme (OCR) Servisi

Online Video Düzenleme Editörü

?ok Geliþmiþ Bir Online Ses ve MP3 Düzenleme Editörü

Online ve ?cretsiz Ýngilizce Kitap Kaynaðý


MAYIS

Online Cep Telefonu Melodisi ?retme Aracý

En Ýyi Resim ve Fotoðraf Arama Motoru

Gerçek Zamanlý Resim Arama Motoru

Güncel, Kült ve Unutulmaz Filmlerin Hatýrlanasý Sahnelerini ve Karelerini Online Ýzleyin

Müzik Videolarýný Online MP3 Parçalara ?evirin

Twitter ile Vizyon Filmleri Oylayýn ve Yorumlayýn


NÝSAN

Otomatik Kullanýcý Adý Oluþturma Aracý

Televizyon Kanallarýný Ýnternetten Canlý Ýzleyin

Online iPhone, iPad ve iPod Uygulamalarý Yapýn

Yararlý ve Gerekli YouTube Videolarýna Kolayca Ulaþýn

Docs.com ile Microsoft Ofis Belgelerini Online Oluþturun ve Paylaþýn

Kendi Online Radyo Ýstasyonunuzu Kurun

Popüler Kitaplarý Online veya Facebook ?zerinden Okuyun


MART

Online PDF Belge ve PPT Sunum Görüntüleme Aracý

En Kolay ve Sosyal Online Resim Düzenleme Editörü

Web Widgetlerini Masaüstü Widgetlerine Online ?evirin

1000 Adet Orjinal Belgesel Filmi Online Ýzleyin

Online 10 Parmak Klavye ?ðrenin ve ?alýþýn

Online Dosya Formatý Deðiþtirme/Dönüþtürme ve Dosya Görüntüleme Aracý

iPhone, Android ve Blackberry için Yüzbinlerce Mobil Uygulama

Bütün ?lkelerin Coðrafi Veritabaný

QR Kodu Nedir ve Online QR Kodu Oluþturma Siteleri

Rapidshare ve MegaUpload Gibi Sitelerin Linklerini Yeni Bir URL ile Gizleyin

Avatar Resimlerini 3 Boyutlu Hale Dönüþtürün

Sadece E-Posta Yollayarak Blog Yayýný Yapýn


?UBAT

Ezber Yapabilmek Hiç Bu Kadar Kolay Olmamýþtý

Online Hareketli-Animasyonlu GIF Resimler Yapýn

Yazýlarýnýzý Sese Dönüþtürün ve Dinleyin

Elinizdeki Resimlerin Benzerini Arama Motoru

Web Sayfalarýný PDF Dosyasýna Online ?evirin

Bütün Online Video Sitelerinin Videolarýný Kolayca Ýndirin

Bütün Online Video Sitelerinin Videolarýný MP3 Yapýn

En Ýyi PDF E-Kitap Arama Siteleri

Birbirine Benzeyen veya Ayný Ýþi Gören Siteleri Bulun


OCAK

YouTube Videolarýný Kolayca Bilgisayarýnýza Ýndirin

Sanatçý, Parça ve Albüm Ýsimleri Bilinmeyen Müziklerin Bilgilerini Online Bulun

Video Konuþmalarýný Kolayca Yazýya Döküp Paylaþýn

Kaliteli ve ?cretsiz Stok Fotoðraf Kaynaðý Siteler

Yasal Olarak Film Ýzle ve Ýndir

YouTube Videolarýna Altyazý, Metin ve Baþlýk Ekleyin

Fotoðraflarý Karikatür Resme ?evirin

Programlama Dillerinin Kodlarýný Online Test Edin· · · · · ·
Yazan: | 04.01.2011 | 9590 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.156.58.187 | Yüklenme: 0.19 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar