E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Ezber Yapabilmek Hiç Bu Kadar Kolay Olmamýþtý

Ezberleyebilmek! Bazýlarýmýzýn en önde giden problemi olabiliyor bazen. ?zellikle bir sunum ve anlatým gibi durumlarda çokça ihtiyaç duyduðumuz bir eylem. Tanýtacaðýmýz Memorize Now sitesi, tam da bu iþe yani ezberletmeye odaklanmýþ ve bunun için çok ilginç bir method geliþtirmiþ.


Normalde en iyi ezberleme yöntemi yazarak yani ezberlenecek yazýlarý parçalara bölüp, parça parça ezberlemektir. Memorize Now sitesinde ise bu iþi bir oyun þeklinde yapýyorsunuz. Ezberleyeceðiniz uzun yazýyý boþ alana yapýþtýrýp, "item name" adýný da yazdýktan sonra alt kýsýmda "add" düðmesine basýp çalýþmanýzý kaydediyorsunuz.Sonra üst menüde "memorize" düðmesine bastýðýnýz anda artýk ezberlemeye hazýr hale geliyorsunuz. Hemen açýlan menüdeki "<", ">", ">>" ve "<<" tuþlarýný kullanarak sýrasýyla sitenin kelimeleri tek tek kaldýrarak yeine boþluklar ve çizgiler getirdiðini görüyorsunuz.Mesela ilk olarak ">" tuþuna bastýðýnýz anda rastgele bir kelime gizleniyor. Siz onu yazýnýn içindeki konumuna göre tahmin etmeye çalýþýyorsunuz. Eðer hatýrlayamazsanýz tekrar "<" tuþuna basarak kelimeyi görebiliyorsunuz. Sürekli ileri giderek en sonunda harflerin gizlenmesine kadar giderek bütün yazýyý çok kolay bir þekilde ezberleyebiliyorsunuz. 

Türkçe yazýlar da desteklenmektedir. Bir iki denemeyle sistemi kullanmayý kolayca öðrenebilirsiniz.


Adres: http://memorizenow.com/


· · · · · ·
Yazan: | 05.02.2010 | 13461 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.156.58.187 | Yüklenme: 0.353 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar