E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Farklý Dillerdeki Vikipedi Makalelerine Göre Dünya Haritasýnýn Yeniden ?izilmesi

Vikipedi, her dilden herkesin ortak çabasýyla özgürce ve her þeyi ile bütün bir online ansiklopediyi üretmek amacýyla baþlatýlmýþ olan bir açýk-kaynak ansiklopedi projesi olarak internete çýktýðý 2001 yýlýndan beri milyonlarca makalenin üretildiði devasa bir içerik galaksisine dönüþmüþ durumda. Her dilden üretilen ve coðrafi konum öðeleriyle birlikte Vikipedi'ye girilen makaleler aslýnda bu dijital dünya içinde kendi hinterlandýný da doðurmakta ve farklý dillerde yazýlmýþ makaleler Vikipedi temelinde dünya haritasýnda sýnýrlarý bilgiyi üretene göre þekillenen yeni ülkeler meydana getirmektedir.

 

Mapping Wikipedia iþte tam da bu bilgiyi üretene göre þekillenen yeni dünya düzenini ortaya çýkarmak için Oxford Ýnternet Enstitüsü'nün bir projesi olarak ortaya çýkmýþ, Vikipedi'de Ýngilizce, Fransýzca, Arapça, Ýbranice, Farsça, Swahili olmak üzere tam 7 farklý dilde coðrafi konum öðeleri verilerek yazýlmýþ makaleleri baz alan ve veri görselleþtirmede çýðýr açan bir online dinamik harita uygulamasý olarak karþýmýza çýkýyor.

 

 

Mapping Wikipedia uygulamasý her bir dilde yazýlmýþ makalelerin küresel daðýlýmýný dünya haritasý üzerinde renklerine göre göstermektedir.

Uygulamada Vikipedi makalelerini içerdikleri kelime sayýsý, katkýda bulunan yazar sayýsý ve barýndýrdýðý resimlere vb kriterlere göre ayrý ayrý filtreleyebiliyor ve buna baðlý olarak þekillenen yeni haritalarý görebiliyorsunuz. Haritalarý 7 farklý dilde ama dünyanýn bütün ülkelerinde yazýlan makalelere göre de çýkartabiliyorsunuz.

Haritayý incelerken Fransa'nýn kuzeyinde yaþayanlarýn uzun makale yazma konusunda oldukça yetkin olduklarý gibi tuhaf bulgulara ulaþabilirsiniz.

 

Adres: http://www.tracemedia.co.uk/mapping_wikipedia/

Ayrýca konuyla ilgili olarak diðer veri görselleþtirme örnekleri için alttaki yazýlarý da inceleyebilirsiniz:


· · · · · · · · ·
Yazan: | 18.04.2012 | 3226 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.224.210.130 | Yüklenme: 0.411 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar