E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Ýnsanlarla Olan Haberleþme Ýliþkinizi E-Posta Trafiðinizden Tespit Eden Site

Immersion, bir grup MIT öðrencisi tarafýndan yapýlmýþ, Gmail, Yahoo ve MS Exchange e-posta hesaplarý üzerinden kiþilerin belli bir zaman dilimi içinde e-posta kiþileriyle nasýl haberleþtiklerini, onlar arasýndaki haberleþme iliþkisini ve e-posta metadata verilerine dayalý bilgilerini zaman içinde deðiþen bir að görselleþtirmesi olarak sunan ilginç bir projedir.

 

Immersion, e-posta haberleþmesinde teknik iletiþimin gereði olarak asla gizlenemeyen "kimden, kime, bilgi ve zaman damgasý" meta verilerini kullanarak NSA zaten yapmýþ olduðu, hedefteki e-posta hesabýnýn e-posta haberleþme trafiðini etralýca dökümünü çýkarabilen ve de bunu dinamik ve görsel bir að þeklinde sunabilen yararlý bir araç olarak öne çýkýyor. Aslýnda Immersion'un amacý NSA'in gizlice yaptýðý iþi, bizzat kullanýcýlarýn kendilerinin yapmasýný saðlayarak, onlarýn þahsi e-posta trafiðini detaylý dökümünü elde edebilmelerini saðlýyor.

 

 

Immersion'a Gmail, Yahoo ya da MS Exchange hesabýnýzla bir kere giriþ yaptýðýnýzda (site kiþisel bilgilerinizi toplamadýðýný ve istediðiniz zaman yüklenen bilgilerinizi silebileceðiniz söylüyor. HTTPS de kullanýyor) site e-posta kiþileriniz arasýndan en az 3 defa mail alýþveriþi yaptýðýnýz kiþilere kadar bütün e-posta haberleþme trafiðini yýllara göre çýkarýyor.

 

Ortaya çýkan dökümde toplam gönderilen ve alýnan e-posta mesajý ile her bir kiþi ile yapmýþ olduðunuz mail trafiðinin ayrýca dökümü yapýlýyor. Ortaya çýkarýlan e-posta haberleþme aðý görselleþtirmesinde de noktasal büyüklüklerine göre en çok etkileþim halinde olduðunuz kiþileri belirliyor. Ayrýca karþýlaþtýrma yaptýðýnýz kiþi ile yapýlan korelasyonda diðer e-posta kiþileriniz arasýnda sizi ona tanýþtýran ya da onun sizi tanýþtýrdýðý kiþiler de ortaya çýkarýlabiliyor. Eðer siteye kendi e-posta adresinizi vermeyip, nasýl çalýþtýðýný öðrenmek isterseniz de demo hesaplarýný kullanabilirsiniz.

 

Kýsacasý Immersion, istihbarat örgütlerinin sizin e-posta haberleþme trafiðini ele aldýklarýnda ne gördüklerinin birebir size de gösteren ve e-posta haberleþme karakteristiðinizi öðrenmeyi saðlayan bir açýk istihbarat aracýdýr...

 

Adres: https://immersion.media.mit.edu

Konuyla baðlantýlý olarak okunmasý gereken diðer önemli yazýlar:


· · · ·
Yazan: | 04.12.2013 | 4498 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.224.203.224 | Yüklenme: 0.553 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar