E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Ýnternette Yayýnlanacak Olan Fotoðraflarý Filigranlarla (Watermark) Koruma Altýna Alýn

Water Marquee, internette yayýnlayacaðýnýz fotoðraflarýn üzerine online olarak ister resim isterseniz de yazý þeklinde filigran (watermark) yerleþtirmenizi saðlayan çok yararlý bir araçtýr. Filigranlar, internette yayýnlanacak yazý veya belgelerdeki fotoðraflarýn üzerine sahibini, telif hakkýný belli etmek ve de korumak için yerleþtirilen bir sembol izi olup baþka yerlerdeki izinsiz kullanýmlarý önlemenin yegane yoludur.

 

Hazýrladýðýnýz bir fotoðrafýn ya da özel resim çalýþmasýnýn baþkalarý tarafýndan izinsiz bir þekilde kullanýlmasýný önlemek genelde mümkün olamamaktadýr. Aslýnda bunu pratik bir þekilde engellemenin yolu ise fotoðraflarýn üzerine ana görüntüyü çok fazla daðýtmayacak baþka bir þeffaf resim ya da yazý koymaktýr. Böylelikle fotoðraflarý izinsiz kullanmak isteyenler, filigran yüzünden bunu yapamayacaklardýr.

 

Watter Marquee ise fotoðraflarýnýzý korumanýn hem ücretsiz hem de pratik bir yoludur. Herhangi bir üyelik ya da ayar gerekmeden sadece siteyi ziyaret edip, korumak istediðiniz fotoðrafý siteye yüklemeniz yetiyor:

 

 

Açýlan sayfada (üstteki görsel), "Add Images" düðmesine basýp fotoðrafýnýzý yüklüyorsunuz. Ardýndan "Set Watermark" düðmesine bastýktan sonra, karþýnýza çýkan pencereden ister yazý (Text) isterseniz de resim (Image) seçeneðinden fotoðrafýnýza uygulayacaðýnýz sembol izi tipini belirliyorsunuz. Sonra filigranýnýzýn (sembol izi) boyutlarýný ayarlamak için "Watermark Size"ý þeffaflýk görünümü de ayarlamak için "Watermark Visibility" alanýný kullanýyorsunuz.

En son iþiniz bittiðinde ise "Save Image" düðmesine basýp fotoðrafýnýzýn yeni damgalý halini .jpg formatýnda indiriyorsunuz. Tüm bu iþlemler hem üyelik gerektirmeden hem de ücretsiz bir þekilde gerçekleþtirilebiliyor.

 

Adres: http://www.watermarquee.com/basic.html


· · · · · · · · · · ·
Yazan: | 06.01.2012 | 4464 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.162.218.214 | Yüklenme: 0.537 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar