E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Online ?alýntý Ýçerik Tespit Etme Aracý

Plagiarising yani çalýntý eseri kendininmiþ gibi yayýnlama, literatürde 'intihal', 'eser hýrsýzlýðý' gibi karþýlýklarý olan, ama esasýnda bir nevi hýrsýzlýk eylemi olarak nitelendirilebilecek etik dýþý bir harekettir. Plagiarisma.Net ise herhangi yazý veya içeriðin bir bölümü veya tümünün internet ortamýnda aparýlarak nerelerde kullanýldýðýný tespit etmenize olanak saðlayan oldukça yararlý ve gerekli bir sitedir.

 

Ýnsanlýk tarihi kadar eski olan plagiarising eyleminin önüne geçmek neredeyse imkansýz gibi! Fakat bunu kýsmen de olsa önlemenin ya da bazý dönemler için yavaþlatmanýn yollarý var.

 

Bu yollardan biri olan Plagiarisma.Net yazýlarýn tümümün ya da herhangi bir paragrafýnýn hatta cümlesinin baþka internet sitelerinde yayýnlanýp yayýnlanmadýðýný online olarak tespit edebileceðiniz çok faydalý bir sitedir.

 

 

Sitede, çalýndýðýndan þüphe ettiðiniz yazýyý 'Paste your text here' alanýna yazýp, ardýndan bu yazýnýn bulunduðu gerçek kaynak eðer bir web adresi ise 'Enter URL to check' kýsmýna, yoksa bir TXT, RTF, DOC, DOCX, ODT  ve PDF dosyasý ise 'Select file' kýsmýnda kaynak tanýmlamasýný yaptýktan sonra, hangi arama motorunda arama yapýlacaðýný da seçip (Google, Yahoo veya Bing) 'Check Dublicate Content' düðmesine basýn.

Ardýndan sizi ilgili arama motorunun sonuçlarýna götüren bir liste karþýnýza çýkacaktýr. Burada bakýlmasýný istediðiniz yazýnýn kopyalandýðý yani doðrudan aparýldýðý adresleri görebilirsiniz.

Ayrýca çýkan sonuçlarý PDF raporu olarak da alabilirsiniz.

 

Adres: http://plagiarisma.net


· · · · · · · · · · ·
Yazan: | 13.07.2011 | 7921 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.80.211.135 | Yüklenme: 0.3 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar