E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Online Web Site Hýzý ve Performansý Analizi Yapýn

Bir web sitesinin hýzý, ziyaretçilerinin gezinti deneyimine 'etkiyen' en önemli faktörlerinden biridir. Google da web sitelerini sýralarken onlarýn hýzlarýný da deðerlendirmeye alacaðýný yakýn zamanda duyurmuþtu. Yani bir web sitesinin yüklenme hýzý, site sahibinin en önemli gündem maddelerinden biri haline çoktan geldi bile. Ýþte tam bu ihtiyaca yönelik olarak hizmet veren GTmetrix, web sitelerinin hýzlarýný Google Page Speed ve Yahoo YSlow araçlarýna baðlý olarak ücretsiz analiz eden bir online araç olarak ön plana çýkýyor.GTmetrix hýzlarý analiz etmekle kalmýyor; çok detaylý parametrelere baðlý olarak yaptýðý ölçümlemeler için puanlamalar yapýyor ve bunlara baðlý olarak ta tavsiyelerde bulunuyor.

GTmetrix, Google Page Speed ve Yahoo YSlow araçlarýnýn tüm parametlerine göre analizler yapmakta ve yapýlmasý gerekenleri tavsiye etmektedir.

Yapmanýz gereken tek þey, 'Analyze Performance of:' kýsmýna ilgili web sitenin adresini yazarak 'GO!' düðmesine basmak.

Ayrýca birden çok web sitenin hýzlarýný da karþýlaþtýrabilen GTmetrix'e bir kere üye olduktan sonra:

  • zamanla yaptýðýnýz testlerin arþivini tutabilir ve þimdikiyle perfomans deðerlendirmesi karþýlaþtýrmalarý yapabilirsiniz.
  • günlük/haftalýk/aylýk otomatikleþtirilmiþ planlamalar yapabilirsiniz.
  • kaydettiðiniz performans raporlarýný ister genel isterseniz de özel olarak paylaþabilirsiniz.


Adres: http://gtmetrix.com/


· · · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 06.05.2010 | 6752 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.159.64.172 | Yüklenme: 0.219 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar