E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Tekil Ziyaretçi Sayýsýna Göre En ?ok Ziyaret Edilen Siteler

en-iyilerCompete geçen sene olduðu gibi bu yýl da Nisan 2011 için tekil ziyaretçi sayýlarýna göre en çok ziyaret edilen ilk 50 sitenin bulunduðu bir liste yayýnladý. Aslýnda liste 250 siteden oluþuyor. Ýlk 5'i her zaman olduðu gibi internetin en büyük oyuncularý kapatmýþ durumda. Groupon'nun geçen seneye oranla yükseliþi dikkat çekici.

31.05.2011 | Devamı »

Resimlerinizi Ýstediðiniz Yazý veya Karakterlerle Yeniden Görselleþtirin

Textify, var olan her türlü resim ve fotoðraflarýn yüzeyini dilediðiniz yazý ve karakterlerle yeniden görselleþtiren oldukça ilginç bir sitedir. Belli bir algoritmaya ve özel yazý döþeme efektine göre çalýþan sitede, her tür resmin üzerini dilediðiniz yoðunlukta yazýyla yeniden bezeyebilirsiniz.

27.05.2011 | Devamı »

Google Arama Sorgularý ile Gerçek Dünya Verileri Arasýndaki Korelasyonu Bulun

google-correlateGoogle Correlate, Google'ýn gerçek dünya verileri ile arama sorgularý arasýndaki korelasyonu bulmaya, ölçmeye ve de göstermeye yarayan yeni bir deneysel araçtýr. Ýstatistiksel bir kavram olan korelasyon, iki veya daha çok sayýda deðiþken/deney arasýnda doðrusal bir iliþkinin olup olmadýðýnýn, bunun yönü ve gücünün belirlenmesidir.

26.05.2011 | Devamı »

Slayt Gösterileri Yapmak Hiç Bu Kadar Kolay Olmamýþtý

slidemypicsSlideMyPics, Facebook, Flickr, Picasa, Photobucket veya SmugMug sitelerindeki resimlerinizden üzerine dilediðiniz müziði YouTube'tan otomatik olarak çekip ekleyerek HTML5 teknolojine uygun slayt gösterileri ve resim galerileri yapmayý saðlayan çok harika ve kullanýþlý bir slayt gösterisi yapma sitesidir.

24.05.2011 | Devamı »

Sýradan PDF Belgelerini Online Dijital Dergilere Dönüþtürün

flipsnackFlipSnack, sýradan PDF belgelerinden oldukça þýk görünümlü online dijital dergiler yapmayý saðlayan çok pratik bir servistir. Düz PDF'leri sayfalarý çevrilebilen dijital kitaplara dönüþtürmenin çok kolay bir yolu.

20.05.2011 | Devamı »

Robots.txt'ye Karþý Humans.txt Teþebbüsü

humanstxtHumans.txt, sitelerin indekslenmesine yardýmcý olan ve sadece tarama robotlarý tarafýndan algýlanabilen robots.txt dosyasýna karþý olarak yapýlmýþ ve sitelerin arkasýnda ve temelinde aslýnda insanlarýn olduðuna vurgu yapan ve sitelerin kök dizinine yerleþtirilen bir düz metin (txt) dosyasýdýr.

18.05.2011 | Devamı »

Google'dan Dijital Pazarlama Trendlerini Araþtýrma Sitesi

thinkinsightsThink Insights, özellikle pazar araþtýrmasý yapacak olanlara, pazarlama alanýndaki verileri incelemek ve bol miktarda verinin istatistikleþtirilmiþ halinden yeni fikirler edinmek isteyenlere yönelik olarak Google pazarlama ekibi tarafýndan baþlatýlmýþ olan yeni bir dijital pazar trendleri servisidir.

13.05.2011 | Devamı »

Korkulmasý Gereken Bir Arama Motoru

router-server-aramaSHODAN, çok farklý filtreler kullanarak bilgisayarlarý yani router ve sunucu (server) gibi  internete baðlý olan bilgisayarlarý bulmaya yarayan bir arama motorudur. Bazýlarý onu internetteki açýk olan portlarý tarama dizini olarak tanýmlar! Google ve Bing gibi motorlarla asla ulaþamayaðýnýz bilgilere SHODAN'la ulaþabilirsiniz.

12.05.2011 | Devamı »

Bilimsel Makale, Kaynak ve Yayýn Ýmleme Sitesi

citeulikeCiteULike, hergün binlerce referans makalenin ve kaynaðýn eklendiði bir bilimsel çalýþma, makale, yayýn ve kaynak imleme sitesidir. Sitede þu anda 5,186,651 makale bulunuyor.

04.05.2011 | Devamı »

RSS Arama Motoru

rss-search-engineRSS Search Engine, ilgilendiðiniz konularda yayýn yapan tüm site, blog, haber ve podcast servislerinin RSS adreslerini bulmaya yarayan oldukça yararlý bir RSS arama motorudur.

26.04.2011 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.80.157.133 | Yüklenme: 0.305 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar