E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Yer Tutucu ve Boþluk Dolduran Otomatik Resim ?retme Sitesi

lorempixumLorempixum, tasarýmcýlara, içerik üreticilerine ve webmasterlara 11 farklý kategoride istenilen her ebatta, boþ yerleri tamamlayan yani ücretsiz yer tutucu (placeholder) resim saðlayan oldukça pratik ve yararlý bir sitedir.

22.04.2011 | Devamı »

Sitelerin Tüm DNS Kayýtlarýný Kýlcallarýna Kadar Görün

intodnsIntoDNS, sitelerin DNS kayýtlarýný tüm ayrýntýlarýna kadar kontrol edip, ayarlamalarýnýn düzgün yapýlýp yapýlmadýðýný inceleyebilen ve hatta gerekiyorsa iyileþtirmeler için tavsiyelerde bulunabilen ve mail sunucularýný raporlayan oldukça yararlý bir DNS raporlama sitesidir.

20.04.2011 | Devamı »

Web Sayfalarýndaki Paragraf ve Metinlere Doðrudan Link Verin

citebiteCitebite, web sayfalarýndaki yazýlarda sadece belirli bir paragrafa ya da isteðe baðlý seçilen metinlere doðrudan link verebilen oldukça harika ve de çok iþe yarayabilecek bir alýntý linkleme sitesidir.

19.04.2011 | Devamı »

Google'ýn Site Hýzý ?lçme Aracý Olan Page Speed Artýk Online

page_speedDaha önceden sadece tarayýcý eklentisi olarak sunulan Google Page Speed artýk baðýmsýz bir site hýzý ölçümleme aracý olarak yayýnda. Araç, sitelerin açýlma/yüklenme hýzlarýný masaüstü ve mobil tarayýcýya göre ayrý ayrý ölçebilmektedir.

01.04.2011 | Devamı »

Dünyanýn 50 Farklý Yerinden Sitelere Online Ping Atýn

just-pingJust Ping, dünya üzerinde 50 farklý noktadan istediðiniz her siteye online ping atmayý saðlayan çok yararlý bir servistir. Herhangi bir konsol gerekmeden tarayýcý üzerinden sitelere online ping atabilirsiniz.

13.03.2011 | Devamı »

Ýngilizceyi Online Videolar Ýzleyerek ?ðrenin

youspeakitYouSpeakIt, ingilizceyi video izleyerek öðrenebileceðiniz çok harika bir online ingilizce öðrenme sitesidir. YouSpeakIt ile videolarý izlerken, gerçek-zamanlý olarak konuþmalarýn yazýya dökülmüþ hali altyazý þeklinde ve her bir cümlenin Türkçe çevirisi de anlýk olarak gösteriliyor.

13.03.2011 | Devamı »

Sitelerin Hýzýný 50 ?lke ve 4 Tarayýcýya Göre Ayrý Ayrý Test Edin

loadsinLoads.in, web sitelerinin hýzýný 50 ülkeden ve 4 ayrý tarayýcýya göre test edebilen oldukça ilginç bir online web sitesi hýzý ölçüm aracýdýr. Loads.in, sitelerin hýzýný 50 farklý ülkeden, sanki ilgili ülkelerden o site ziyaret ediliyormuþ gibi test etmektedir.

12.03.2011 | Devamı »

Dünya ?zerindeki Her ?eyin ?cretsiz Fotoðrafýnýn Bulunduðu Bir Resim Kaynaðý

resimOokaboo, semantik web mantýðýna göre indekslenmiþ yüzbinlerce ücretsiz fotoðrafýn bulunduðu tam bir online resim deposudur. Sitedeki tüm fotoðraflar ya tamamen halka açýk ya da Creative Commons ile kaynak göstererek kullanýlabilecek niteliktedir.

07.03.2011 | Devamı »

?nünüze Gelen Her Foruma ?ye Olmaya Artýk Son

haziruyelikHazirUyelik, yararlý bilgileri ve faydalý içerikleri öðrenmek için size taklalar attýrarak elinden gelen gayreti gösteren ývýr zývýr forumlara ve sitelere üye olma zorunluluðunu tamamen ortadan kaldýran çok ama çok yararlý bir sitedir.

03.03.2011 | Devamı »

Kýsýtlandýrýlmýþ RSS Akýþlarýnýn Ýçeriðinin Tümünü Okuyun

rss-cizim Full Text RSS Feed, genelde site sahipleri tarafýndan kýsýtlanarak veya kýsaltýlarak yazýlarýn tümünün verilmediði RSS akýþlarýný alýp ilgili sitenin yazýlarýnýn tümünün bulunduðu yeni bir RSS akýþýna dönüþtüren oldukça harika ve yararlý bir sitedir.

03.03.2011 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.198.221.13 | Yüklenme: 0.207 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar