E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

YouTube Videolarýnýn Gerekli Yerlerini Kesip Kýsaltýn

TubeChop TubeChop, uzun YouTube videolarýnýn sadece gerekli yerlerini kesip kýsa videolara dönüþtüren oldukça süper bir online video kýrpma servisidir.

28.10.2009 | Devamı »

Bütün Gerekli Að-Network Araçlarý

You Get Signal Bütün gerekli að-network araçlarýný tek bir yerde toplayan oldukça faydalý bir web servisi. yougetsignal ile bilgisayarýnýzdaki açýk portlarý, bildiðiniz bir IP adresinin Google Maps üzerinde coðrafi yeri gibi bir takým iþlemleri kolayca görebilirsiniz.

27.10.2009 | Devamı »

?ok Geniþ Bir API ve Mashup Kaynaðý

http://www.google.com/s2/favicons?domain=programmableweb.com  ProgrammableWeb, bir web dizini, haber kaynaðý ve referans olmasýnýn yaný sýra web uygulama ve servislerinin API ve mashup dizini olma görevini de üstleniyor. Bütün güncel web uygulama API'lerini ve mashup'larýný güncel olarak takip edebilirsiniz.

20.10.2009 | Devamı »

Açýk Veritabaný Tablo Platformu

Web uygulamalarý geliþtirirken en zor iþlem derlenecek verileri bulmak ve iþlemektir. Bir üyelik sayfasýnda gerekebilecek bütün ülkeler/þehirler veya lokantalar dizini gibi bir takým verilerin otomatik olarak ortak bir veritabanýndan çekildiðini düþünün.

16.10.2009 | Devamı »

Bir Yazýnýn Hangi Dile Ait Olduðunu Anýnda Bulun

LangId, hangi dilde yazýldýðýný bilmediðiniz yazýlarýýn dil tespitini online yapabileceðiniz çok faydalý bir sitedir. Tamamen ücretsizdir.

09.10.2009 | Devamı »

Dünyadaki Bütün Liglerin Maç Videolarý ve Sonuçlarý

footytube version 2.0 logo Futbol maçlarýnýn, maç özetlerinin ve gol görüntülerinin yayýnlandýðý, Türkiye dahil dünyadaki bütün liglerin puan durumlarý, maç sonuçlarý gibi detaylý takibatýnýn yapýlabildiði, tam futbol hastalarýna hitap eden bütün bir futbolun video sitesi. YouTube'un futbolcasý!

06.10.2009 | Devamı »

Alexa Verilerine Göre Türkiye'nin Ýlk 100 Sitesi

Alexa web siteleri ölçüm ve deðerlendirme sitesine göre Türkiye'den girilen ilk 100 site. Alexa'nýn verileri oranlarý ve istatistikleri tam yansýtmýyor olabilir ama ortalama olarak düþünürsek bir fikir verebilir. Ýlk 5'i her zamanki gibi Google.com.tr, Facebook, Google.com, Windows Live ve YouTube paylaþýyor.

06.10.2009 | Devamı »

Adobe Programlarý Ýçin Pratik Bilgiler ve Püf Noktalar

Adobe programlarý, tasarýmcýyým ya da grafikerim diyen herkes için baþucu olmasý gereken programlarýn baþýnda gelir. ?imdi Adobe ve O'Reilly iþbirliði ile Adobe programalarý hakkýnda pratik ve püf noktalarý ihtiva eden ve örnekler gösteren çok faydalý bir destek sayfasý hazýrlandý.

01.10.2009 | Devamı »

jQuery ?ðrenin ve ?rnekleri Ýnceleyin

jQuery, her seviyede kullanýcýsýna müthiþ kolaylýklar ve ustalýklar getiren, en ünlü ve güçlü javascript frameworklerinden(çatý/çevre) biridir. Gittikçe popülerliliði artan jQuery'i öðrenme dökümanlarýný ve örnek uygulamalarýný bulabileceðiniz çok kaliteli 18 site.

29.09.2009 | Devamı »

Bütün Ýþ Ýlanlarýný Ayný Anda Bir Siteden Takip Edin

Iþ arama ve bulma  Kariyer.net, Yenibiris.com, Secretcv.com gibi envai çeþit iþ arama ve kariyer sitesi arasýnda boðuldunuz mu? Size bütün iþ arama sitelerinin ilanlarýný bir arada toplayýp sunan bir iþ bulma sitesinden bahsedeceðiz.

10.09.2009 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.198.221.13 | Yüklenme: 0.373 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar