E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Google API'lerini Online Deðiþtirin, Deneyin ve ?ðrenin

Google APIs Explorer ile Google'un bütün API'lerinin demosunu anýnda yapabilir, kodlarda oynamalar gerçekleþtirebilir ve API'leri kolayca öðrenebilirsiniz.

27.01.2009 | Devamı »

?cretsiz 3B Animasyon, Film ve Ýçerik Yapma Programý

Blender, bir açýk-kaynak 3 boyutlu içerik, video ve oyun yapma programýdýr. Program, 3D modelleme, animasyon, render, post-prodüksiyon ve oyun geliþtirme uygulamalarýnýn hepsini bir arada bulunduruyor.

30.12.2008 | Devamı »

Online Favicon Ýkonu Yapma Aracý

Faviconlar artýk her ciddi web sitenin sahip olmasý gereken özelliklerden biri oldu. Favicon, siteniz sýk kullanýlanlara kaydedildiðinde, dizin sitelerinde ve tarayýcýda sekmeli gezinti yaptýðýnýzda site adýnýn en sol tarafýnda beliren ufak bir ikondur.

28.12.2008 | Devamı »

1000'in ?zerinde iPhone Uygulamasý ve Programý

Fresh Apps, yaklaþýk yarýsý ücretsiz olan 1000'den fazla en iyi iPhone uygulamasýný bir araya getiren bir iPhone uygulama kaynaðý sitesidir. Ücretli olanlarýnýn yaný sýra ücretsiz uygulamalarý da bir harika.

26.12.2008 | Devamı »

Statik Sitenizi ve Uygulamanýzý Dinamik Hale Getirin

Daha önce statik bir web sayfasýný ajax ile nasýl kolayca dinamik hale getirebiliriz konusuna deðinmiþtik. Ajaxify ise bir web sayfasýndaki bütün baðlantýlarý isteðe baðlý yüklemeli taleplere çeviren bir jQuery plugin.

23.12.2008 | Devamı »

Web Site Popülerliliðini ?lçmenin Baþka Bir Yolu Var

://URLFAN, web sitelerinin birçok kaynakta ve blog sayfasýnda adýnýn geçmesine ve ondan bahsedilmesine baðlý olarak siteleri popülerliðine göre sýralayan bir indexleme servisi.

04.12.2008 | Devamı »

Kolay Anahtar Kelime Pozisyon Analizi

Exactfactor, web sitenizle ilgili anahtar kelime arama sonuçlarýn ait belli baþlý arama motorlarýnda pozisyonunu analiz etmeye yarayan çok faydalý bir seo aracýdýr. Ayrýca mücadele halinde olduðunuz siteleri kaydederek ilgili kelimelerde kendinizi rakibinizle de kýyas edebilirsiniz.

02.12.2008 | Devamı »

Daha Fazla Yerden Daha Hýzlý Aramalar Yap

Ýnternetle çok içli-dýþlý olanlarýn en sýk yaptýðý iþlerden biridir arama. Ve arama yaparken de en çok zaman kaybettiren; site-site dolaþýp sonuçlar arasýnda boðulma veyahut bir linkin peþine takýlarak kaybolup gitmedir. Sizin için çok pratik bir çözümümüz var: Search.io
01.12.2008 | Devamı »

Kýsayollar ile Hýzlý ve Kolay Aramalar Yapýn

Siz de kýlavye kýsayollarýnýn hastasý mýsýnýz? Uygulamalarda tuþlar yerine kýsayollarý mý tercih ediyorsunuz? Peki internette sýk yaptýðýnýz iþ olan aramalar için de kýsayolarý kullanmak istemez misiniz?

26.11.2008 | Devamı »

Görsel Aramanýn Kolaylýðýndan Faydalanýn

Ýnternette arama artýk en vazgeçilmez iþlerimizden biri oldu. Sýklýkla çeþitli konular hakkýnda ve alýþveriþ için aramalar gerçekleþtiriyoruz. Kelime tabanlý aramalar yaptýðýmýz içinde her zaman tam da istediðimiz sonuca anýnda ulaþamayabiliyoruz. Bunun için bir çözüm var: PicClick

26.11.2008 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.80.157.133 | Yüklenme: 0.238 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar