E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Arama Tabanlý Google Anahtar Kelime Aracý

Google AdWords Anahtar Kelime Planlayýcý, Google'dan özellikle Adwords üzerinden reklam verenleri ilgilendiren, arama kriterlerine göre anahtar kelime analizi aracýdýr. Bu araçla sitenizin içeriði ile uyumlu anahtar kelimeleri tespit edebilip daha baþarýlý anahtar kelimelerde reklam yayýnlatabilirsiniz.

20.11.2008 | Devamı »

Komple bir Web Sitesi Kod Onaylama Hizmeti

Free Site Validator ile sitenize her kodlama diline hata onamasý yapýn, hatalarýnýzý görün ve gerçek zamanlý bir rapor alýn.

17.11.2008 | Devamı »

DeepDyve, Derinlikli ve Kaliteli Aramalar için Birebir

Dünyanýn en geniþ ve en iyi arama motorunu da kullanýyor olsanýz; arama sonuçlarý arasýnda boðulmak bazen en basit aramalar için iþten bile deðil. Ama özellikle boðulmamak, kaliteli ve detalý bilgiye ulaþmak isteyelenler için derinlemesine arama yapabilen bir arama motoru: deepdyve.

12.11.2008 | Devamı »

Sitenizi iPhone Tarayýcýsýna Uyumlu Hale Getirin

Intersquash, RSS beslemenizi kullanarak sitenizi iPhone cep telefonuna uyumlu hale getiren çok faydalý bir servistir.

11.11.2008 | Devamı »

Sitenize Online Video ?retme ve Paylaþma Platformu

Kaltura, her türlü site üzerinde veya siteler arasýnda online video üretmek, yönetimini güçlendirmek, paylaþmak ve interaktivitesi kurmak için oluþturulmuþ bir açýk kaynak video platformudur.

11.11.2008 | Devamı »

Online Resim Düzenleme Editörü

Pixlr, bir online resim düzenleme editörüdür. Böylesini ne gördünüz, ne de duydunuz! Photoshop gibi araçlarý var, Gimp gibi de ücretsiz. API desteði ile otomatik olarak resim düzenleyebilmeniz de harika bir özellik olarak öne çýkýyor.

10.11.2008 | Devamı »

Sitelerinin Thumbnail Görünütüsünü Kolayca Alýn

Web sitelerinin ekran görüntülerinin linklerin üzerine gelince görüntülenmesi veya web uygulamalarýnda URL tanýtýmlarýnda sitenin küçük bir resminin gösterilmesi gibi çok faydalý uygulama alanlarýna sahip otomatik web site thumbnail servisleri olarak tanýtacaðýmýz 9 adet siteden faydalanabilirsiniz.

07.11.2008 | Devamı »

Online Ekran Kaydedici Ýle Flash Video Hazýrla

ScreenToaster ile online olarak ekrandaki her hareketi kaydedip flash videolar, sunumlar, ders anlatýmlarý gibi çok faydalý  görüntülü uygulamalar yapabilirsiniz.
27.10.2008 | Devamı »

Etiket Bulutu Yapma Aracý

Sitelerde içeriklere ait anahtar kelimelere kolay ulaþým ya da hýzlý arama özelliði saðlamak için kullanýlan etiket bulutlarýný Wordle ile çok kolay bir þekilde online olarak yapabilir, anýnda sitenizde kullanmaya baþlayabilirsiniz.

14.10.2008 | Devamı »

Açýk Kaynak Online Web Ofisinizi Kurun

OpenGoo, kurumlara/ekiplere, her türlü belgeyi oluþturma, daðýtma, paylaþma ve yayýnlama olanaðý sunan bir açýk kaynak online web ofis uygulamasý. Tek bir pakette, yazý, çizelge, sunum, takvim, yapýlacaklar, web linkleri, e-postalar gibi bir takým uygulamalarý ayný anda yönetme imkaný sunuyor. ?u an beta versiyonu var.

09.10.2008 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.80.157.133 | Yüklenme: 0.416 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar