E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

RSS Beslemelerini Birleþtirip Gösteren 10 Araç

Ýnternetin neredeyse girmediði yerin kalmadýðý küresel að, tam bir içerik ve haber çöplüðüne döndü. Bu durum, beslemelerin hangi birini nasýl, ne zaman ve nerede takip edeceðimiz noktasýnda tam bir kafa karýþýklýðý ve hepsinden alayým derken hiçbirinden de nasiplenememeyi doðuruyor.

13.06.2008 | Devamı »

?cretsiz Sesler, Fonlar ve Melodiler

Web siteniz ve uygulamalarýnýz için kullanabileceðiniz binlerce ücretsiz ses dosyasý, Pompeu Fabra Üniversitesi tarafýndan lisanslanmýþ ve kullanýmý çeþitli þartlara baðlý olarak ücretsiz sunulmuþtur.

12.06.2008 | Devamı »

Online Slayt ve Sunum Yapýn/Paylaþýn

280 Slides sitesi online olarak her yerden ulaþýlabilecek çok güzel slayt/sunum dosyalarý oluþturup-paylaþabileceðiniz bir hizmet sunmakta. Dosyanýzý ücretsiz olarak indirip kullanabilirsiniz.

11.06.2008 | Devamı »

Pazarlama ve Ýþ Aðý Oluþturma Araçlarý

?ok güzel hizmetler ve iþler yapýyor veya sunuyor olabilirsiniz. Ama sektörünüzde tanýnmadýktan veya bilinmedikten sonra yaptýklarýnýzýn hiçbir önemi kalmayabilir. Daha çok müþteri ve satýþ için bilinilirlik çok önemlidir. Tanýtacaðýmýz iþ ve pazarlama aðýný geniþletme araçlarý iþinize yarayabilir.

28.05.2008 | Devamı »

Online Yazý Yazma ve Tasarým Araçlarý

Üretken olmak bazen pahalýya malolabilir. Ýkonlar, görsel resimler ve tasarým araçlarý ihtiyaç derken bütçeyi zedeleyebilir. Online ve ücretsiz olan site ve araçlarla bütün ihtiyaçlarýnýzý hem de interaktifliðin had safhaya çýktýðý bir þekilde elde edebilirsiniz.

24.04.2008 | Devamı »

Online Proje Yönetimi ve Verimlilik Araçlarý

Bütün zamanýnýzý nereye harcadýðýnýzý merak ediyor musunuz? Müþterileriniz sýklýkla baðlantýda ve güncel olmanýzý mý istiyor? Bu araçlarla zaman yönetiminizi yapýn. Verimliliðinizi artýrýn.

17.04.2008 | Devamı »

Online Web Uygulamasý Geliþtirme Editörü

Rainbow9 web arayüzleri geliþtirme iþini kolaylaþtýmak için geliþtirilmiþ bir online web uygulama editörü. Azer Koçulu'nun baþka güzel bir çalýþmasý.

16.04.2008 | Devamı »

Finans ve Para Yönetimi Araçlarý

Para, yönetilmesi ve kontrol altýna alýnmasý güç bir metâý! Finansal iþlemlerinizi o kadar iþiniz gücünüz arasýnda kolay ve hýzlýca yapabileceðiniz online araçlar ve uygulamalar.

09.04.2008 | Devamı »

Takvim ve Yapýlacak Ýþler Uygulamalarý

Buluþmalar, randevular, etkinlikler, hatýrlatmalar, doðum günleri ve yapýlacak iþler... diye uzayýp giden ve çoðu zaman aksattýðýnýz iþleri internetten bu 6 araçla yönetebilirsiniz.

04.04.2008 | Devamı »

Organizasyon ve Yönetim Araçlarý

Ýþlerini online olarak görmek isteyenlerin ve web geliþtiricilerin iþlerinde kolaylýk saðlamak için ücretsiz ve alanlarýnda 100e yakýn popüler web uygulamasý.Ýlk 6 araç Organizasyon Uygulamalarý...
02.04.2008 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.156.82.247 | Yüklenme: 0.255 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar