E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Web'deki En Büyük Tasnifli Resim Veri Tabaný

Arama motorlarý yoluyla her þeyin bulunabileceðinin pek de mümkün olmadýðý zaten uzun zamandýr aþikarken, internette yazýdan ziyade artýk resim ve videolarýn daha baskýn olmasýyla, resim aramak ve uygun bir görsel bulmak çok zorlaþtý. ?u an için dosya adlarý ile kullanýcýlarýn verdiði etiketlere göre resim arayabilen motorlar, çoðu kez alakasýz dosya adý ve etiketleri yüzünden gün geçtikçe internetteki resimlerin doðru tasnifini yapmakta daha da zorlanýyorlar.

 

 

Ýþte bu yüzden Google'dan iki bilgisayar bilimcisi 2007'den bu yana bilgisayarlarýn en çok zorlandýðý konu olan nesne algýlama iþini tamamen insanlara yaptýrýlarak, hayvan, bitki, aktivite, malzeme, enstrüman, mekan/yer ve gýda ana baþlýklarý altýnda 14 milyondan fazla nesneyi algýlatmayý baþardý. Tamamen insan algýsýyla oluþturulan bu büyük veritabanýný þimdilerde baþta Google olmak üzere, yapay-zekaya dayalý sistemler ve algýlama motorlarý kullanmaktadýr. ImageNet aldý bu veritabaný sayesinde böylelikle biliþim istemlerinin nesneleri algýlamasý yine insanlarýn algýladýðýna yakýn bir þekilde elde edilmiþ oluyor.

Bir resim arama motoru olmayan ImageNet, insan beynin fonksiyonlarýný taklit eden yapay sinir aðý algoritmalarýndan 2 kat daha iyi çalýþýyor. Bilgisayarlar bu veritabaný sayesinde dünya üzerindeki nesneleri ve yerleri algýlamada daha baþarýlý oluyorlar.

 

Bir Ýngilizce sözcük veritabaný olan WordNet'i kullanarak nesne tasnifi yapan ImageNet görüntülerin telif hakkýna sahip olmadýðýndan, araþtýrmacýlar ve ticari olmayan araþtýrma ve/veya eðitim amaçlý görüntüleri kullanmak isteyen eðitimciler, görsellere belirli koþullar altýnda site üzerinden eriþim saðlayabilir (ImageNET bir resim arama motoru deðildir). Ayrýca doðrudan link baðlantýlarýný da kullanabilirler.

 

Adres: http://www.image-net.org


· · · · · ·
Yazan: | 24.11.2012 | 3907 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.156.58.187 | Yüklenme: 0.378 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar