E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

3 Farklý Araþtýrma Firmasýndan Google, Bing, Yahoo, Ask ve AOL'un Karþýlaþtýrmalý Pazar Paylarý

web-aramaCompete, comScore ve Hitwise adlý anket ve araþtýrma firmalarý Google, Bing, Yahoo, Ask ve AOL arama motorlarýnýn Mayýs ayý baz alýnarak pazar paylarýný ayrý ayrý yayýnladý. Raporlara göre son aylarda Google'ýn pazar payýndan azar azar koparan Bing, pay kapmak yerine birazcýk geriye bile düþmüþ. Karþýlaþtýrmalý olarak sunduðumuz farklý firmalara ait arama pazar paylarý sonuçlarý gerçekten ilgi çekici.



Yüzde (%)
Compete comScore Hitwise
Google 63,6
65,5 67,95
Bing 17
14,1 13,8
Yahoo 14,6
15,9 13,63
Ask 4
2,9 2,64
AOL 0,8
1,5 1,38


Compete'in raporuna göre Google bir önceki aya göre 0,2'lik bir kayýp görürken, arama sorgusu hacminde genel olarak %2.5'luk bir artýþ yaþandý. Bir önceki ay baz alýndýðýnda Yahoo dýþýndaki bütün arama motorlarý pazar paylarýnda kayýplar yaþadý.


comScore'un raporuna göre ise Google bir önceki aya göre %0.1'lik bir artýþ görürken sadece Ask arama motoru kayýp yaþadý. Yine comScore'a göre toplamda yapýlan arama sayýsý bir önceki aya göre %5 artarak 17 milyar rakamýný gördü. Bu rakamýn 11,2 milyarý sadece Google'a, 2,7 milyarý Yahoo'ya ve 2,4 milyarý Bing'e ait.


Hitwise'ýn raporuna göre de arama motorlarýnda en çok ziyaret edilen siteler sýrasýyla Facebook (%8.65), YouTube (%4.71), Gmail (%3.02), Google (%1.35), ve Wikipedia (%1.20) oldu. Yine bu ziyaretlerin büyük çoðunluðunu Facebook genelde %10,79'la, Google %9.13'la ve YouTube %3.8'le alarak sýrasýyla birinci, ikinci ve üçüncü oldu.


· · · · · · · · ·
Yazan: | 19.06.2011 | 8180 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.198.165.74 | Yüklenme: 0.231 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar