E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Bulut Depolama Servisi Google Drive Dosya Mülkiyeti Problemi ile Birlikte Geldi

Google Drive, aylardýr dedikodusu yapýlan, bugün itibarýyla sýnýrlý sayýda kullanýcýya açýlan ve kayýt olduktan bir süre sonra kullanýlmaya baþlanabilen, Google'ýn Box, Dropbox ve Microsoft SkyDrive gibi servislere bir rakip olarak çýkarttýðý ve ücretsiz sürümünde 5 GB'lýk alan veren yeni bir bulut biliþim depolama hizmetidir. Ücretli olan sürümünde ise 25 GB'dan 16 TB'a kadar depolama olanaðý sunan Google Drive, aynen Dropbox'ta olduðu gibi bilgisayara bir klasör olarak eklenebiliyor. ?u an için Windows, Mac ve Android sürümü olan (68 MB) Google Drive'ýn iOS uygulamalarý da yolda. (GÜNCELLENDÝ: 25.04.2012, 15:30)

 

Web Tarayýcýsýndan Google Drive:

 

Google Drive'ýn Eksileri, Artýlarý ve Riskleri

Pratik ve hýzlý kullaným yetenekleriyle ön plana çýkan Google Drive, 18 adet 3. parti paket programý ve 30'dan fazla dosya formatý üzerinde bulut tabanlý çalýþma imkaný sunuyor. Google Drive'da tarayýcý üzerinden düzenlenmesine imkan verilen dosya formatlarý ve paket programlarý arasýnda HD video, Adobe Illustrator, Photoshop, AutoCad, Aviary, Floorplanner, Gantter, Lulu, Nivio, Pixlr Editor & Pixlr Express, Pixorial, Revisu, Smartsheet, WeVideo, HelloFax, Balsamiq, Lucidchart, DocuSign, SlideRocket ve MindMeister gibi servis ve formatlar var.

Diðer bulut depolama hizmetlerine göre daha çok dosya formatý desteði veren Google Drive'ý bilgisayarýnýza kurduðunuz da, internet baðlantýsý yani Google Drive'a online baðlantý yapmadýðýnýzda bilgisayarýnýzdaki dosyalarý düzenlemenize izin vermiyor. Mutlak surette dosya düzenlemesi için Google Drive'ýn da açýk olmasý gerekmektedir.

Google Drive normalde Google Docs'un altýnda bir platform olarak sunulsa da, aslýnda kayýt iþlemi gerçekleþince https://docs.google.com baðlatýsý otomatik olarak https://drive.google.com adresine yönlendiriliyor. Yani Google Docs artýk Google Drive'a dönüþüyor. Ve Google Drive'ýn þu an için diðer Google servisleriyle tam entegrasyonu da yok.

 

Bilgisayardan Google Drive:

 

Google Drive aslýnda kendisini kullanan üyeleri arasýnda iþbirliði ve fikir paylaþýmýna dayanan bir mantýk etrafýnda inþa edilmiþ olsa da, bu iþbirliðinin arasýna kendisini de sokarak yüklenen bütün dosyalar üzerinde kendisinin de iþletme ve düzenleme hakký olduðunu politikalarýnda açýkça ifade ediyor. Bu bakýmdan yüklediðiniz dosyalar üzerinde sahiplik ve mülkiyet hakký sadece size ait olmuyor:

When you upload or otherwise submit content to our Services, you give Google (and those we work with) a worldwide license to use, host, store, reproduce, modify, create derivative works (such as those resulting from translations, adaptations or other changes we make so that your content works better with our Services), communicate, publish, publicly perform, publicly display and distribute such content... Devamý için týklayýnýz.

 

 

Google Drive'ýn kullanýcýlarýna saðlayacaðý en önemli avantaj, yüklenen bütün dosyalar içinde Google arama teknolojisi sayesinde etkin arama yaptýrabilmesidir. Bu da onu diðer depolama servislerinden bir adým öne çýkaran önemli bir özellik olarak göze çarpýyor. Ayrýca online video düzenleme (tam YouTube entegrasyonu yok) , faks gönderebilme ve OCR gibi özelliklerine de raðmen Google Drive'ýn þu an için Dropbox'u alt edebilmesi yakýn vadede pek mümkün gözükmüyor.

 

Adres: http://drive.google.com/start
Ýndir: https://tools.google.com/dlpage/drive


· · · · · · · · · · ·
Yazan: | 24.04.2012 | 3530 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.81.197.127 | Yüklenme: 0.341 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar