E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Detaylý Google Analytics Gerçek Zamanlý Analiz ?zelliði Ýncelemesi

Google'ýn geçen hafta duyurduðu, aslýnda çok önceden beri beklenen Google Analytics'te gerçek-zamanlý ziyaretçi takibi özelliði beta sürümüyle çýktý çýkmasýna ama beklenen özellikleri hala benzer servislerin gerisinde gibi. Google Analytics'te gerçek-zamanlý takip ile temel olarak ziyaretçilerin coðrafi olarak nereden geldiðini, sitenize nasýl ulaþtýðýný (arama motoru ya da yönlendirme) ve sitenizde o an nelerin okunduðunu görebileceksiniz.

 

 

Google Analytics'in Gerçek Zamanlý Analiz (beta) özelliðinde web sayfalarýna 60 saniyelik periyotlarda gelen her bir ziyaretçi sürekli bir þekilde Google Analytics'e ping/titreþim/pulse göndermektedir. Bu vesileyle her bir 60 saniye içerisindeki ziyaretçiler tespit edilip analiz yapýlmaktadýr. Ayrýca bu saniye bazýnda yapýlan takiplerin toplamý dakikalar bazýnda da yapýlarak her son 30 dakika için genel bir sayfa görüntülenme sayýsý da gözlemlenebilmektedir.

Google Analytics Gerçek Zamanlý Analiz özelliðinde anlýk canlý ziyaretçi sayýsýnýn takibinin yaný sýra coðrafi konum bazlý takibi Google Earth eklentisi ile senkronize bir þekilde çalýþmaktadýr.

 

Eðer Google Analytics Gerçek Zamanlý Analiz özelliðini hemen kullanmaya baþlamak istiyorsanýz öncelikle var olan Google Analytics sürümünüzü yönetim sayfasýndan "Yeni Sürüm"e dönüþtürmeniz gerekmektedir.

Ardýndan https://services.google.com/fb/forms/realtimeanalytics/ sayfasýna giderek kendi Google Analytics hesabýnýzla iliþikli olan Google hesabýnýzla bir talepte bulunmanýz gerekiyor. Sonrasýnda ise duruma göre 24 saat ile bir hafta arasýnda "Gerçek Zamanlý Analiz" özelliði otomatik olarak Google Analytics hesabýnýzda devreye sokuluyor.

 

 

Fakat yazýnýn giriþinde de belirttiðimiz gibi aslýnda Google Analytics'in "Gerçek Zamanlý Analiz" özelliði gerçekten çok eksik gibi. Hem de çok uzun süredir bu alanda hizmet veren W3Counter'a göre. Biz de sizin için sadece "gerçek-zamanlý" ziyaretçi takibini baz alan bir Google Analytics ve W3Counter karþýlaþtýrmasý yaptýk.

 

 
Anlýk Pulse Periyodu 60 saniye 20 saniye
Ziyaretçinin Coðrafi Yeri Var (Koordinatlý) Var
Sayfa Yenilemeden Gösterim Var Var (Ücretli). Ama ücretsiz sürümü için sayfayý yenileyerek de kullaným söz konusu
Ziyaretçinin IP Adresi Yok Var
Ziyaretçi bazlý (IP'ye göre) hangi sayfalarýn gezildiði (aktif sayfalar) Ziyaretçi bazlý deðil ama genel aktif sayfa gösterimi var Ziyaretçi bazlý (IP'ye göre) aktif sayfalarýn gösterimi var
Detaylý Arama Motoru ve Yönlendirilme Bazlý Ziyaret Gösterimi Detay hiç yok Arama motoru ve yönlendirilme ile gelen ziyaretçiler ayrý ayrý detaylandýrýlýyor
Anahtar kelime gösterimi Var Yok
Organik ve Yönlendirilmiþ Trafik Ayrýmý Var Yok
Yeni ve eski (geri dönen) ziyaretçi ayrýmý Oransal olarak var Yok
Harita üzerinde gösterim Var ama grafik çok kötü Var (ücretli)
Herhangi bir anda kaç ziyaretçi görüyor (örnek denemeye göre) 9 9'dan fazla

 

Üstteki karþýlaþtýrma tablosuna göre Google Analytics'in çok önemli eksikleri söz konusu. Hele ki ziyaretçileri IP tabanlý göremiyor olmak, Google Analytics'in eskiden beri var olan çok ciddi bir eksiðidir. Kýsacasý Google Analytics'te hala profil bazlý bir analitik takibi yok. Ayrýca gerçek-zamanlý aramalarda sadece genel bir görünüm sunulyor. Zira raporlar hep "en çok", "en aktif" ve "en iyi" þeklinde genellendiriliyor.

 

Yukarýdaki karþýlaþtýrmada en dikkat çekici madde olan "Herhangi bir anda kaç ziyaretçi görüyor"a göre Google Analytics diðer muadili W3Counter'dan zamanýn herhangi bir anýnda daha az ziyaretçiyi yakalýyor. Bunun en temel nedeni gönderilen pulse sayýsý olmakla beraber, Google Analytics'in takip kodunun (JavaScript kodu) hala bazý ziyaretçileri göremiyor olmasýndan kaynaklanmaktadýr. Zira sayfanýn alt kýsmýna koyulan ve senkronize modda çalýþan kodda birçok ziyaretçi daha takip kodu tarayýcýya tam ve eksiksiz olarak yüklenemediðinden ötürü deðerlendirmeye alýnamýyor. Bunun yanýnda senkronize olmayan modda çalýþan ve sayfanýn <head></head> kýsmýna yerleþtirilen kodda bile birden çok ziyaretçiyi yakalayamama durumu hala söz konusudur.

 

Gerçek-Zamanlý Analiz: services.google.com/fb/forms/realtimeanalytics/
Google Analytics Gerçek-Zamanlý: google.com/analytics/web/#realtime
W3Counter: http://www.w3counter.com


· · · · · · · · · · ·
Yazan: | 06.10.2011 | 8826 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.159.64.172 | Yüklenme: 0.389 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar