E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Domain Uzantýlarýna Göre Türkçe Web Siteleri

Yandex'in Türkçe içerikli internet siteleri üzerinde yaptýðý araþtýrmaya göre, web sitelerinin %63'ü ".com", %8'i ".tr", %8'i ise Gernsey (.gg), Turks ve Caicos (.tc) veya Tokelau (.tk) gibi küçük adalara ait alan adý uzantýlarýna kayýtlý görünüyor. Araþtýrmada ".tr" uzantýlý Türkçe siteler ele alýndý.

 

Araþtýrma sadece sayfa sayýsý 1’den fazla olan siteler üzerinde yapýlmýþ olup, bir web sitesi .tr alan adý uzantýsý altýnda kayýtlý veya sayfalarýnda Türkçe içerik bulunuyorsa, Türkçe web sitesi olarak sayýlmýþ. Araþtýrmaya göre Türkçe web sitelerinde kullanýlan alan adlarý en çok A harfiyle baþlýyor: ".com"daki A harfi %10 iken, ".com.tr"deki A oraný %12'dir.

Araþtýrmanýn en dikkat çekici yönü, ".tr" uzantýlý domain adreslerine olan raðbetin oldukça düþük olmasýdýr. Zira %8'lik bir oranla Türkçe web siteleri arasýnda teþkil ettiði dilimin içine resmi devlet kurumlarý ve þirketlerinin adreslerinin girdiði düþünüldüðünde, ".tr"ye olan ilginin hangi seviyelerde olduðu çok bariz bir þekilde görülebiliyor.

 

Alan Adlarý Bazýnda Türkçe Web Sitelerinin Daðýlýmý:

 

".biz.tr " uzantýsýna sahip sitelerin %97’si fiyati.biz.tr ve topdestination.biz.tr olmak üzere, iki büyük ikinci düzey alan adýna baðlýdýr. Toplamda, ".biz.tr" uzantýsýna sahip sitelerin sayýsý 1000’den az iken, ".com.tr" uzantýlý 90 binden fazla site bulunmaktadýr. Daðýlým açýsýndan, ".com.tr" uzantýsýna sahip 109 bin sitenin, 75 bin farklý ikinci düzey alan adýna baðlý olduðu görülmektedir.

".com"daki sitelerin birinci seviye alan adlarýnýn uzunluðu genellikle ".com.tr"deki ikinci seviye alan adlarýnýnkinden daha fazladýr. Bunun nedeni, uluslararasý bir alan adý uzantýsý olan ".com"daki kýsa adlarýn çoðu zaman baþka dillerdeki sitelere ait olup kullanýma uygun olmamasýdýr. ".com.tr" uzantýsýna sahip ve birden fazla sayfa içeren 109 bin web sitesi bulunmaktadýr.

 

Alan Adlarý Seviye Düzeylerine Göre Daðýlýmý:

 

Yandex hakkýndaki diðer ilgi çekici yazýlar:


· · · · · · · · ·
Yazan: | 16.04.2012 | 3381 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.80.211.135 | Yüklenme: 0.404 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar