E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Facebook Hayran Sayfalarýnýn Ýçine Sadece ?yelerinin Görebileceði Gizli Sekmeler Yapýn

facebook-etiketDinamik içeriklerin çok kolay konulamamasýna raðmen Facebook hayran sayfalarýnda statik FBML ile müthiþ iþler yapýlabiliyor. Bunun yanýnda Facebook hayran sayfalarýnýn asýl önemli özelliði ise sayfanýn tüm içeriðinin Facebook üyesi olmayan kiþilerce de engelsiz olarak görülebiliyor olmasýdýr. Fakat isterseniz FBML dilini kullanarak sadece hayran olanlarýn yani sayfayý beðenip üye olanlarýn görebileceði ve dýþarýya kapalý/kýsýtlý sayfalar oluþturabilirsiniz.


-----------------------------------------------------------------------------

facebook_e-siber

-----------------------------------------------------------------------------


Hedefleri olan ve büyümek isteyen her web sitesinin artýk mutlaka bir Facebook hayran sayfasý olmalýdýr. Kullanýcýlarla daha fazla içli dýþlý olabilmek ve içeriðin daha çok insana kartopu misali ulaþabilmesi için Facebook hayran sayfalarý olmazsa olmaz.

Bununla beraber Facebook hayran sayfanýzýn üyesi olanlara özel olarak kýyak geçebileceðiniz, sadece üyelerin bileceði duyurular girebileceðiniz sanki bir þifreli sayfa gibi davrancak ve üye olmayanlarýn kesinlikle göremeyeceði dýþarýya kapalý bir sayfa sekmesi yapmalýsýnýz.

Bu özelliði kullanabilmeniz için öncelikle Statik FBML uygulamasýný kullanýyor olmanýz gerekmektedir.


Sadece ?ye Olanlarýn Görebileceði Sayfa Sekmesi

Facebook hayran sayfalarý içinde dýþarýya kapalý bir sekme yapmak için FBML dilinin taktiksel yöntemlerini kullanýyoruz.

Bunu gerçekleþtirmek için FBML'nin <fb:visible-to-connection> etiketini kullanýyoruz. Bu <fb:visible-to-connection>...</fb:visible-to-connection> etiketleri arasýndaki tüm içerikler yalnýzca ve yalnýzca sayfaya 'beðen' düðmesine týklayarak üye olanlar tarafýndan görülebilir. ?rneðin, E-Siber'in Facebook hayran sayfasýnýn kýsýtlý olan sekmesini inceleyebilirsiniz. Eðer üyemiz deðilseniz, bu sekme içinde birþey göremeyeceksiniz.

Kodlama:

<fb:fbml version="1.1">
<fb:visible-to-connection><h1>Merhaba Deðerli ?yemiz!</h1>
Bu sayfasý üyemiz olduðunuz için görebiliyorsunuz.

<fb:else><h1>Merhaba Ziyaretçi!</h1>
Bu sekmenin içeriðini görebilmek için hayran sayfamýza üye olmanýz gerekmektedir.<br/><br/>
<b>?ye olmak için sayfanýn en üstünde yer alan "Beðen" düðmesine basýnýz.</b>
</fb:else>

</fb:visible-to-connection>
</fb:fbml>

Yukarýdaki kodda sayfanýzýn üyesi olanlar <fb:visible-to-connection> etiketleri arasýndaki gizli içeriði görebilecekler. Sayfanýzýn üyesi olmayanlar ise <fb:else>...</fb:else> etiketleri arasýndaki içeriði görürler.


Statik FBML: www.facebook.com/apps/application.php?id=4949752878


· · · · · · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 23.11.2010 | 4099 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.198.165.74 | Yüklenme: 0.248 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar