E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Flash (FLA) Dosyalarýný Kolayca HTML5 Formatýna Dönüþtürün

adobeWallaby, geçen yýl Adobe'nin geliþtiriciler konferansýnda bahsettiði ve nihai halinin lansmanýnýn ise dün yapýldýðý, Adobe Flash (FLA) dosyalarýný çok kolay bir þekilde HTML5 formatýna dönüþtüren oldukça yararlý bir araçtýr. Araç sayesinde çoðu cihazda desteklenmeyen Flash içeriklerinizi her yerde çalýþabilen HTML formatýna dönüþtürebiliyorsunuz.


Araç ile FLA'dan HTML'ye dönüþtürdüðünüz içerikle herhangi bir HTML düzenlme programýnda veyahut elle kendiniz yeniden düzenleyip deðiþtirebiliyorsunuz. 


wallaby


Yeni nesil web dili HTML5'in yaygýnlaþmaya baþlamasýyla beraber arama motorlarý tarafýndan taranamayan ve yeniden düzenlenmesi çok zor olan Flash içeriklerin papucu yavaþ yavaþ dama atýlmaya baþlarken ne yapacaðý konusundan tutuþmuþ olan Adobe, geçici de olsa Flash tabanlý içeriklerin yaþamýný ve kullaným yaygýnlýðýný hala sürdürebilmek için Wallaby'i devreye sokmak zorunda kaldý.

Flash'ýn özellikle Apple'ýn iPhone, iPad ve iPod Touch cihazlarýnda yasaklanmýþ olmasý, büyük içerik saðlayýcýlarý ve YouTube gibi sitelerin bu tür cihazlar için çoktan HTML5 diline yönelmeleri nedeniyle iyice korkmuþ olan Adobe'yi bu aracýn kurtarýp kurtamayacaðý ise meçhul.


Wallaby'nin kullaným arayüzü (üstteki resim) oldukça basit ve pratik. Yapmanýz gereken sadece sürükle-býrak ile Flash (.fla) dosyanýzý arayüze býrakýp Convert düðmesine basmaktan ibarettir. Program otomatik olarak FLA dosyasýný HTML5 formatýna çeviriyor.


Wallaby Flash(.fla) içindeki dosyalarý teknik olarak:

  • Vektör grafikleri SVG formatýna
  • Bitmaplarý <img> elemaný olarak JPEG dosyalarýna
  • Metinleri <p> elemaný veya SVG yazý formatýna
  • Flash zaman çizelgesini bir grup CSS animasyonuna

çevirken ActionScript, ses, video ve diðer bileþenleri ise ihmal edip dýþarýda býrakýyor.


Wallaby, Flash'tan sýkýlan, bunalan ve onu doðru dürüst kullanamayanlar için birebir araç olabilecek nitelikte yararlý bir programdýr.


Adres: http://labs.adobe.com/technologies/wallaby/
Ýndir: http://labs.adobe.com/downloads/wallaby.html


· · · · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 09.03.2011 | 5005 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.224.203.224 | Yüklenme: 0.308 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar