E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Google Açýk-Genel DNS Servisi Baþladý

Google interneti daha hýzlý ve güvenli yapacaðý iddasýyla çýkardýðý aynen OpenDNS benzeri olan genel/açýk DNS hizmetini duyurdu. Bu servisle kullanýcýlar kendi baðlý olduklarý internet servis saðlayýcýlarýn DNS ayarlarýný deðiþtirerek Google üzerinden baðlanabilecekler.

 

DNS sunucularý esas itibarýyla internetin omurgasýdýr. DNS, sitelere girerken sadece sayýlardan ibaret olan IP adresleri yerine, harf-yazý karakterlerini ayný anda kullanmaya yarayan bir etki alan adý sistemidir.

 

Google, kullanýcýlarýn DNS ayarlarýný Google Genel/Açýk DNS'ye çevirterek daha hýzlý ve güvenlir bir internet deneyimi yaþayacaklarýný savunuyor. Google bu sistemde tamamen kendine ait sunucularý ve önbellek mimarisini kullanacaðýný söylüyor:

Google Açýk/Genel DNS'si IP adresleri olarak "8.8.8.8" ve "8.8.4.4"i kullanmaktadýr.
 
Google ayrýca bu serviste, ilk defa uygulamaya soktuðu bir hizmeti de devreye sokuyor: Ücretsiz telefon desteði. Yani DNS adreslerini deðiþtirirken internetinizin gitme ve yaþacaðýnýz bir takým olasý sorunlara karþý ücretsiz telefonla destek sistemi de kurmuþ bulunmakta.

 

Güvenlik ve Gizlilik

Google bu servis kullanýlýrken elde edilen verileri 24-45 saat içinde sileceðini temin ediyor. Sistemi kullanan IP adresleri ile ilgili loglarý tutmayacaðýný söylüyor. Ayrýca OpenDNS'de olan malware içeren siteleri önleme ve açamadýðý adresler için tavsiye liste sunma özelliði þu an da Google Public DNS için söz konusu deðil.

 

Adres: https://developers.google.com/speed/public-dns/docs/using?csw=1


· · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 04.12.2009 | 3552 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.198.165.74 | Yüklenme: 0.336 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar