E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Google Arama Sonuçlarýnýn Organik Týklama Oranlarý (CTR)

Slingshot SEO tarafýndan Google arama sonuçlarýndaki ilk 10 pozisyonun týklanma oranlarý yayýnlandý. Buna göre daha önceden Optify tarafýndan yayýnlanan Google CTR raporunda arama sonuçlarýnda ilk sonucun týklanma oraný %36,4 iken, burada bu oran %18,2 olarak çýkýyor. Rapor için 6 ay boyunca 324 anahtar kelime incelenirken tam 170,000 ziyaretçinin týklamalarý gözlendi. Araþtýrma için kullanýlan 324 arama sorgusu 10,000 adet nitelikli anahtar kelime içinden özenle seçildi.

 

Týklama Oraný (Click Through Rate) Eðrisi

 

 

Grafiðe göre arama sonuçlarýnda 1. sonucun týklama oraný %18,2 iken 2.'nin %10,05 ve 3.'nün %7,22 olarak seyrediyor. Ýlk sýrada olmak her zaman için en iyisi olsa da ilk 3 sonucun birbirleri arasýndaki fark olduk düþük görünüyor. Optify'in araþtýrmasýna göre ise 1. (%36,4) ve 2. (%12,5) sonuç arasýnda yaklaþýk %24'lük büyük bir fark var.

 

Arama sonuçlarý pozisyonlarýna göre organik týklama oranlarý (Ocak-Haziran 2011):

1. sýra: %18,2
2. sýra: %10,05
3. sýra: %7,22
4. sýra: %4,81
5. sýra: %3,09
6. sýra: %2,76
7. sýra: %1,88
8. sýra: %1,75
9. sýra: %1,52
10. sýra: %1,04

 

Ýki farklý araþtýrmanýn farklý dönemlerde/sezonlarda yapýlmýþ olmalarý, ziyaretçi tercihlerinin dönemlik trendlere göre deðiþiklik arz etmesi ve Optify'da daha çok uzun kuyruk terimlerin (long tail keywords) baz alýnmýþ olmasýndan 1. sonucun týklama oranýný deðiþtirmiþ olabilir. Ama 1. sonucundan ardýndan gelen diðer sonuçlar arasýnda ise deðerler birbirine çok yakýn bir þekilde seyretmektedir.

 

Optify'ýn araþtýrmasýnda arama sonuçlarý pozisyonlarýna göre organik týklama oranlarý (Aralýk 2010):

1. sýra: %36.4
2. sýra: %12.5
3. sýra: %9.5
4. sýra: %7.9
5. sýra: %6.1
6. sýra: %4.1
7. sýra: %3.8
8. sýra: %3.5
9. sýra: %3.0
10. sýra: %2.2

 

Slingshot SEO raporu: slingshotseo.com/.../white-papers/google-ctr-study


· · · · · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 12.08.2011 | 4107 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.159.64.172 | Yüklenme: 0.196 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar