E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Google Arama Sonuçlarýnýzda ?ýkmasýný Ýstemediðiniz Siteleri Engelleyin

Google'ý hesabýnýz açýk bir þekilde kullanýrken, arama sonuçlarýnýzda çýkan bir siteden hoþlanmýyorsanýz, söz konusu site ve içindeki sayfalarýn tamamýný engelleyebilirsiniz. Engelleme iþleminden sonra, Google'da oturumunuz açýkken arama yaptýðýnýzda bu sayfalarýn hiçbirini görmezsiniz. Eðer fikrinizi sonradan deðiþtirirseniz engellemeyi kaldýrabilirsiniz.

 

Google'da oturum açtýðýnýzda, belirli web sitelerinin arama sonuçlarýnýzda görünmesini engelleyebilirsiniz. Bu, beðenmediðiniz ve sayfalarýný bundan sonraki sonuçlarýnýzdan kaldýrmak istediðiniz bir siteyle karþýlaþtýðýnýzda kullanýþlý bir seçenektir.

Oturum açmýþ olduðunuz sürece söz konusu alan adýndaki sayfalar arama sonuçlarýnýzda görüntülenmez. Arama sonuçlarýnýz, engellediðiniz alan adýndan sayfalar içerecek olduðunda, sayfanýn altýnda ilgili alan adýnýn engellenmiþ olduðunu hatýrlatan bir mesaj görürsünüz.

Siteler yalnýzca sizin için engellenecektir, ancak Google genel arama sonuçlarýnýn sýralamasýný geliþtirmek için herkesin engelleme bilgilerini kullanabilir.

 

Google arama sonuçlarýnýza görüntülenmesini istemediðiniz siteleri engellemek için Engellenen Siteler sayfasýný ziyaret ediyorsunuz: http://www.google.com/reviews/t?hl=tr

Ardýndan açýlan sayfada "Bir siteyi manuel olarak engelleyin" bölümünde ilk form alanýna sonuçlarda çýkmasýný istemediðiniz sitenin domain adresini yazýyorsunuz. Ýkinci alana ise isteðe baðlý olarak engelleme nedenini de ekledikten sonra "Siteyi engelle" düðmesine basýyorsunuz. Engellemek istediðiniz siteleri tek tek elle girmelisiniz. Engellemeyi kaldýrmak için yine ayný sayfayý ziyaret edip engeli kaldýrabiliyorsunuz. En fazla 500 site engelleyebilirsiniz.

 

Engellenen Siteler: http://www.google.com/reviews/t?hl=tr


· · · · · · · ·
Yazan: | 14.01.2012 | 11775 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.225.20.73 | Yüklenme: 0.225 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar