E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Google Chrome'da Web Sayfalarýný Otomatik ?nyükleme Yaparak Daha Hýzlý Açtýrýn

Chrome tarayýcýsý için geliþtirilmiþ olan 'Google Instant Pages'i duymayan kalmamýþtýr. Google Instant Pages, Chrome kullanarak Google'da arama yapan kullanýcýnýn karþýsýna sonuçlarý nano-saniyeler içerisinde çýkarýyor. Bunu da çýkan sonuçlarý daha ziyaretçi ona týklamadan arka planda önyüklemesini yaparak gerçekleþtiriyor. Ýþte bunu Google'da arama dýþýnda herhangi bir sitenin arþivinde Chrome kullanarak gezerken kullanabileceðiniz çok kolay bir yol var.

 

Büyük bloglar veya web sitelerinde gezme esnasýnda arþiv içinde sayfadan sayfaya atlarken baðlantýnýz ne kadar hýzlý olursa olsun sitenin yapýsýna baðlý olarak bir süreliðine týkladýðýnýz sayfanýn yüklenmesi için beklemek durumda kalabiliyorsunuz.

 

Fakat özellikle Chrome web tarayýcýsý kullanan ziyaretçiler için blog sayfanýz veya web siteniz için Google Instant Pages özelliði doðrudan aktif hale getirerek, özellikle ziyaretçilerin gezinirken týklamasý muhtemel olan 'sonraki sayfa', 'önceki sayfa', 'sonraki yazý' veya 'önceki yazý' gibi baðlantýlarýn baðlý olduðu sayfalarý ziyaretçi daha o sayfaya týklamadan arka planda önyüklemesini (prerendering) gerçekleþtirerek týklanýldýðýnda anýnda açýlmasýný saðlayabiliyorsunuz:

 

Bunu gerçekleþtirmek için þu an sadece Chrome web tarayýcýsýnda çalýþan ve derlenebilen bir meta etiketini kullanýyoruz:

<link rel="prerender" href="http://www.e-siber.com/home/sayfa-2/">

üstteki meta etiketini kullanarak Chrome web tarayýcýsý ile web sitenize baðlanan kullanýcýlarýn sitenizdeki sayfalama (pagination) düðmelerini (ilk, önceki, 1,2,3,..,137, sonraki, son) kullanarak sonraki düðmesine bastýðý anda 2. sayfanýn Chrome tarafýndan önceden tespit edilerek arka planda yüklenmesi saðlanýp, ziyaretçinin karþýsýna anýnda çýkarýlmasý saðlanýyor.

Yukarýdaki meta etiketi kodunda dinamik php kullanarak her bir sayfada bir sonraki sayfa için otomatik önyükleme yapabilirsiniz. Böylelikle sayfalarýnýz Chrome web tarayýcýsýný kullanan ziyaretçinin ekranýnda daha hýzlý açýlýr.

 

WordPress kullanan site ve bloglar içinse aþaðýdaki kodlarý kullanabilirsiniz. Böylelikle dinamik bir þekilde kendiliðinden bütün alt sayfalarýnýz kullanýcýnýn bilgisayarýnda önyüklenir:

<?php if (is_archive()) { ?>
 <link rel="prerender" href="<?php echo get_next_posts_page_link(); ?>">
<?php } ?>

 

Önyükleme meta etiketinin yani Google Instant Pages'in çalýþmadýðý bazý durumlar:

  • Herhangi bir download baþlatan sayfalarda
  • Bir HTML ses veya video dosyasýnýn gömülü olduðu sayfalar
  • POST, PUT ve DELETE XMLHTTPRequests sorgulamalarýnda
  • HTTP Authentication
  • HTTPS sayfalarýnda
  • Kötücül bir yazýlýmý (malware) tetikleyen sayfalarda
  • Popup olarak açýlan sayfalarda
  • Yüksek kaynak kullanýmýnýn tespit edildiði sayfalarda

bu özellikle çalýþmamaktadýr.

 

Google Prerendering için daha detaylý bilgiye http://code.google.com/intl/tr-TR/chrome/whitepapers/prerender.html adresinden ulaþabilirsiniz.


· · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 04.08.2011 | 3363 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.166.199.178 | Yüklenme: 0.24 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar