E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Google Hesap Etkinliði Raporlarý

Google Hesap Etkinliði, kullanmýþ olduðunuz Google ürünlerindeki tüm hesap etkinliðinizin aylýk özetlerini sunan ve aslýnda biraz da kiþilerin narsistik duygularýný kabartacak bir Google hesaplarý analitiði hizmetidir. Google, Hesap Etkinliði hizmetini Google ürünlerinde þeffaflýk ve denetim saðlamak için tasarlanmýþ. Hesap Etkinliði raporlarý, hesabýnýzda oturum açtýðýnýzda, her ürünle iliþkili kullandýðýnýz verilerin özetini gösterir ve kiþisel ayarlarýnýzý deðiþtirmeniz için baðlantýlar saðlar.

 

 

Hesap Etkinliði Raporlarý bir kere aktif hale getirdiðiniz andan itibaren, baþlatýðýnýz tarihten geri dönük bir aylýk hesap etkinliði hareketleri raporunu kýsa bir süre sonra iliþkili Google e-posta hesabýnýza gönderiyor. Raporlar aylýk olarak oluþturuluyor.

Hesap Etkinliði Raporlarý ile hesaplarýnýzda neler olup bittiðini öðrenebilirsiniz. Örneðin, kaç e-posta gönderip aldýðýnýz, Google'da ne sýklýkta arama yaptýðýnýz, hangi ülkelerden giriþ yaptýðýnýz ve YouTube videolarýný ne sýklýkta izlediðiniz gibi.

Hesap Etkinliði Raporu her ay Google hesabýnýzdaki gönderilen e-postalar veya en çok yapýlan aramalar gibi verileri toplar ve özetler. Bunun yanýnda veri kaynaðýndaki (ör. Web Geçmiþi'nizde) verileri silmek yayýnlanan raporlarý etkilemez, ancak raporlar istenildiði zaman silinebilir. Oluþturulmuþ bütün Hesap Etkinliði Raporlarýný https://www.google.com/settings/activity/manage adresinden yönetebilirsiniz.

 

Hesap Etkinliði Raporunu Baþlatýn: google.com/settings/activity/signup/?hl=tr
Hesap Etkinliði Raporlarýný Yönetin: google.com/settings/activity/manage


· · · · · · ·
Yazan: | 28.03.2012 | 3678 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 107.22.126.144 | Yüklenme: 0.299 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar