E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Google'ýn Arama Sonuçlarýný Filtrelemesini Aþýn

Google arama sonuçlarý son birkaç yýldýr tamamen kiþiselleþmiþ durumda. Arama sonuçlarý kullanýcýnýn coðrafi konumu, arama geçmiþi ve web davranýþlarý gibi bir takým kiþiselleþtirme mekanizmalarý ile bir kiþisel web aramasýna dönüþtürülüyor. Böylelikle kullanýcý hedefli hale geliyor. Ama yararlý gibi görünen durum kiþiye özel filtrelemeleri doðuruyor.

 

Kiþiye özel olarak oluþturan filtre balonlarý da diyebileceðimiz bu durum aslýnda bize sýnýrlý ve kýsýtlanmýþ bir web arama deneyimini dayatmaktadýr. Kiþiselleþtirilerek daha iyi ve kaliteli sonuçlarý alacaðýmýz öngörülen bu yapay-zekaya dayalý sistemde, aslýnda birçok kez ulaþmamýz gereken sonuçlarý göremiyor ve istediðimiz yararlý bilgileri elde edemiyoruz.

Ýþte bu filtreleme mantýðýnýn nelere mal olduðunu göstermek ve de alternatif arama sonuçlarý oluþturmak için Georgia Tech Bilgi Güvenliði Merkezi tarafýndan Bobble isminde Google'ýn filtre balonlarýný patlatan bir Chrome web tarayýcý eklentisi geliþtirilmiþ.

Kaliteli arama sonuçlarýna ulaþmak için kullanabileceðiniz baþka arama motoru ve teknik yöntemler olsa da, Bobble'ýn yaptýðý þey kullanýcýnýn web tarayýcýsýna (Chrome) yerleþerek, doðrudan kullanýcýnýn kendisinin filtreleme engellini aþarak baþka sonuçlara ulaþmasýný dünya üzerine yayýlmýþ baþka bilgisayarlar üzerinden saðlamasýdýr:

 

 

Bobble'ý Chrome tarayýcýsýna yükledikten sonra Google'a gidip aramanýzý gerçekleþtiriyorsunuz. Çýkan sonuç sayfasý açýkken, tarayýcýnýn adres satýrýnýn en sað tarafýnda 5 saniye sonra belirecek olan dünya þeklindeki yuvarlak mavi ikona týkladýðýnýz andan itibaren, Bobble yaptýðýnýz ilgili arama sorgusunu dünya genelinde 40'tan fazla noktaya daðýlmýþ diðer Bobble istemcilerine yönlendirip, ayný aramayý onlar üzerinden de tekrar yaptýrarak size ayný arama sorgusuyla ilgili alternatif arama sonuçlarýný göstermektedir (üstteki resimde görüldüðü gibi).

Bu yeni alternatif arama sonuçlarý tarayýcýnýzýn hemen sað kýsmýnda belirmektedir. Arama sonuçlarý kýrmýzý, sarý ve yeþil renklere ifade edilmektedir. Arama sonuçlarýnda

  • sarý renkliler, baþkalarýnýn web tarayýcýlarýnda görüntülenen ama size gösterilmeyen en iyi 10 arama sonucunu,
  • yeþil renkliler, baþkalarýnýn web tarayýcýlarýnda görüntülenen ama size gösterilmeyen en iyi 3 arama sonucunu,
  • kýrmýzý renkliler ise size gösterilen ama baþkalarýna gösterilen en iyi 10 arama sonucunu ifade etmektedir.

Sonuç olarak Bobble, size dayatýlan arama sonucu filtrelemelerini bir nebze olsa da atlatýp, baþka nitelikli arama sonuçlarýna da ulaþabilmenizi saðlayan oldukça yararlý bir eklentidir.

 

Chrome eklentiyi indir: https://chrome.google.com/webstore/detail/bobble/...

Ayrýca konuyla ilgili olarak inceleyebileceðiniz diðer yazýlar:


· · · · · · · · · ·
Yazan: | 21.11.2012 | 2936 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.156.58.187 | Yüklenme: 0.195 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar