E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Google Instant ve Geleneksel Google Arama Motorunun Karþýlaþtýrýlmasý

google_desktopGoogle geçen ay yüksek hýzda arama ve zaman kaybýný en aza indirgeme vaadiyle Google Instant motorunu çýkarmýþtý. Peki gerçekten Google Instant arama yaparken zaman kazandýrýyor mu? Veyahut yüksek hýzlarda arama yapmayý saðlýyor mu? Google yaptýðý araþtýrmalarda insanlarýn klavyedeki tuþ vuruþlarýnýn arasýndaki zaman farkýnýn ortalama 300 milisaniye olduðunu keþfetti. Ve Google Instant'ta arama sonuçlarýný iþte bu sonuca göre 300 milisaniye ve daha kýsa sürede tepki verecek þekilde kurdu.

 

Google-instant-karsilastirma

 

Google'ýn standat arama motoruyla yapýlan arama sonuçlarýnýn tepki süresi ortalama 9 saniyedir. Google Instant teknolojisinde ise bu rakam 6.5 saniyeye düþmüþtür.

Arama yapan kiþi, geleneksel Google aramasýnda her bir arama için ortalama 5-6 sonuç görmektedir. Google Instant motorunda ise her bir arama için yaklaþýk 50-60 sonuçla karþýlaþmaktadýr. Bu da arama sonuçlarýnda karþýlaþýlan veya muhatap olunan rakamlarda nerdeyse 10 katlýk bir farka tekabül etmektedir.

 

Google Instant Demosu:

 

Google'ýn 15 farklý ve gizli teknolojik yeniliði kullandýðý Google Instant teknolojisinin arama motoru pazarýnda kapýþtýðý rakibi Bing için ne ifade ettiði ve buna nasýl karþýlýk vereceði daha þimdiden çok ciddi merak konusu.


· · · · · · · · ·
Yazan: | 04.10.2010 | 2799 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.224.210.130 | Yüklenme: 0.395 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar