E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Google, Projeler ve Servislerinin Yaþamasýna Ne Kadar Süre Müsaade Ediyor

Google, dönem dönem oraðýný eline alarak tarlasýnda biçme iþlerine giriþiyor. En son canýna kýydýðý servisi ise yaklaþýk 8 yýldýr hizmet veren ve 1 Temmuz 2013 itibarýyla faaliyeti durdurulacak olan Reader oldu. Ve Google'ýn þimdiye kadar aldýðý hiçbir kapatma kararý Reader kadar tepki toplamadý. Google bu zamana kadar 39 proje ve servisine 'bahar temizliði' adý altýnda bir þekilde son verdi. Peki Google'ýn bu kadar servisini hiç çekinmeden kapatmasýnýn ardýndaki dinamikler nelerdir?

 

 

Birçok cephede çok ciddi rakiplerle mücadele eden Google, ilk servis katliamýna 28/11/2006 tarihinde Google Answers servisini kapatarak baþladý. Bir Ýngiliz gazetecinin Google bültenlerine göre derlemiþ olduðu verilere göre Google, o günden bu yana tam 35 servisinin canýný aldý. Ve en son aldýðý kararla da bu sene ortasýnda 01/07/2013'te EAS sync for Gmail ve Reader, 16/09/2013'te CalDAV support for Gmail ile bu senenin sonuda 01/11/2013'te de iGoogle sersivine son vererek þimdiye kadar kapattýðý proje, API, servis ve hizmet sayýsýný 39'a çýkaracak. Yani özü itibarýyla Google, iþine gelmeyen ya da iþini görmeyen hiçbir hizmetinin hayatýný sürdürmesine müsaade etmiyor.

En son ortaya çýkan verilere göre en kýsa ömre sahip olan Google servisi 175 gün ile Google Lively servisi olmuþ. En uzun yaþayan ise 3106 günlük ömürle 8,5 yýl ayakta kalmýþ olan ve 01/11/2013'te kapatýlacak olan iGoogle hizmeti olacak. Kapatýlan 39 servise göre Google hizmetlerinin ortalama ömrü 1459 gün yani yaklaþýk 4 yýl (üstteki görsel) oluyor.

 

Bu minvalde, Google'ýn Evernote'a bir rakip olarak çýkardýðý öne sürülen ve daha yepyeni bir servis olan Google Keep, aslýnda 15/05/2006'da kullanýma açtýðý ama 11/11/2011'de kapattýðý ve toplam 2006 gün ömür süren Google Notebook servisinden daha az fonksiyonel ve neredeyse ayný iþi görüyor. Yani eldeki bu verilere göre Google Keep servisi tahmini olarak %68'lik bir oranla Nisan 2015 ile ?ubat 2019 arasý bir dönemde ömrünü tamamlar gibi görünüyor:

 
Açýlýþ
Kapanýþ
Ömrü (gün)
iGoogle
01/05/2005
01/11/2013
3106
Reader
07/10/2005
01/07/2013
2824
Google Video
01/01/2005
01/08/2012
2769
Google Desktop
01/10/2004
14/09/2011
2539
Google Bookmarks Lists
01/10/2005
01/12/2011
2252
Picasa for Linux
01/05/2006
01/04/2012
2162
Google Notebook
15/05/2006
11/11/2011
2006
Subscribed Links
01/05/2006
15/09/2011
1963
CalDAV support for Gmail
28/07/2008
16/09/2013
1876
Google Sync for BlackBerry
01/05/2007
01/06/2012
1858
Image Labeller
01/09/2006
02/09/2011
1827
Google Pack
01/06/2006
01/02/2011
1706
Google Answers
01/04/2002
28/11/2006
1702
Google Spreadsheet Gadgets
01/03/2008
01/09/2012
1645
EAS sync for Gmail
09/02/2009
01/07/2013
1603
Google Talk Chatback
26/02/2008
03/07/2012
1589
Jaiku
01/09/2007
01/01/2012
1583
Google Video for Business
01/01/2008
01/03/2012
1521
Google Translate API
22/10/2007
01/12/2011
1501
Google Adsense for Feeds
01/08/2008
01/09/2012
1492
Google Apps for Teams
01/06/2008
01/06/2012
1461
Google Friend Connect
01/05/2008
01/03/2012
1400
Knol
23/07/2008
30/04/2012
1377
Google Code Search API
01/04/2008
01/01/2012
1370
Google Health
01/05/2008
01/01/2012
1340
Places Directory app (Android)
01/02/2009
01/09/2012
1308
Google Maps API for Flash
14/05/2008
02/09/2011
1206
Wave
01/05/2009
30/04/2012
1095
Buzz
09/02/2010
16/10/2012
980
Classic Plus
01/06/2010
01/11/2012
884
Google Listen
01/08/2009
01/01/2012
883
Google Sidewiki
23/09/2009
05/12/2011
803
Fast Flip
01/09/2009
01/09/2011
730
Google Search Timeline
01/04/2009
01/01/2011
640
+1 Reporting for webmaster tools
01/06/2011
01/09/2012
458
Google News Badges
01/07/2011
01/10/2012
458
Google One Pass
01/02/2011
01/04/2012
425
Google Aardvark
01/02/2011
01/02/2012
365
Google Lively
09/07/2008
31/12/2008
175

 

Peki Google Servislerini Niçin Kapatýyor?

Aslýnda bu sorunun cevabý çok basit. Eðer bir servis ya da hizmet, onun için harcanan maliyeti ve emeðin karþýlýðý olarak ya da fazlasýný bir yarar olarak getirmiyorsa, bu durum onun kaderi açýsýndan karanlýk bir dönemeçe girdiðini gösterir ki, Google da maliyetine oranla beklediði yararý veya kârý elde edemediði servislerini kapatýyor. Tabi bu yöntem Google'ýn sosyal að projesi olan Google+'ýn 28.06.2011 tarihinde açýlmasýna kadar böyleydi.

Google+'ýn gelmesiyle birlikte aslýnda bu servis kapatma gerekçelerine bir de sosyal aða daha çok kullanýcý çekme amacý ortaya çýktý. Hatta ýssýz bir çölü andýran Google+'a daha fazla üye kazanmak için Google, en sonra YouTube'u bile suistimal edip, üyelerin özgürce liste oluþturmasýný engelleyerek liste oluþturma iþini Google+ profil sayfasýna kaydýrdý. Bu iþ sadeece bununla bitmeyecek gibi görünüyor. Fazla trafiði yüzünden Google+'ýn yoluna kurban olan Reader'dan sonra baþka servisler bütünüyle kapatýlmacak olsa da, aynen YouTube örneðinde olduðu gibi önemli özellik ve fonksiyonlarý Google+'a kaydýrýlacak gibi görünüyor. Sözün özü þu sýralar Google'ýn cenaze servisi çok iyi çalýþýyor...

 

Konuyla ilgili olarak okuyabileceðiniz diðer yazýlar:


· · · · · · · ·
Yazan: | 23.03.2013 | 8377 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.224.210.130 | Yüklenme: 0.367 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar