E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Google Sonuçlarýnda Alt Sýralardaki Siteler Daha Yüksek Reklam Týklama Oranlarýna Sahip Oluyor

Google arama sonuçlarýnda ilk sýralarda yer almak trafik getiriyor, fakat reklamlara da ayný oranda týk saðlýyor mu? Chitika'nýn en son yaptýðý bir araþtýrmaya göre arama motoru sonuçlarýnda çok alt sýralarda yer alan sitelerdeki reklamlar daha çok týklama oranýna (click-through rate - CTR) sahip oluyor. Buna göre arama sonuçlarýnda 10. sýrada yer alan bir site ilk sýradaki siteye nazaran iki kat daha fazla reklam týklamasý alýyor.

 

 

Arama motoru sýrasý / Reklam týklama Oraný

Çalýþmada doðrudan web sayfalarý üzerinde reklam alanlarý olan siteler baz alýnmýþ:

 

Buna göre arama sonuçlarýnda gerilere düþtükçe, sitedeki reklam alanlarýna týklama oranlarý da göreceli olarak artýyor. Arama sonuçlarýnda ilk sýrada olan sitenin reklamlarý %0.5'in altýnda bir CTR'ye sahipken, 10. sýrada bulunan site neredeyse %0.9'luk bir CTR'yi yaklamýþ görünüyor. Yani neredeyse tam 2 katlýk bir fark söz konusu!

Ýlk sonuçlara daha çok odaklanmýþ kullanýcýlar daha çok içerikle ilgiliyken, daha aþaðý sýralardaki sonuçlarla bile ilgilenen kullanýcýlarýn ise alt sonuçlardaki sitelerde yer alan reklamlara týklama olasýlýðý daha fazla oluyor.

 

Bu sýralama ve týklamanýn reklam verenlerde karþýlýðý ise çok daha baþka bir þekilde seyrediyor. Onlar ilk sýralarda yer alan sitelerdeki reklamlara daha yüksek oranlarda pay verirken, aþaðý sýralara doðru týklama baþý oranlarýný daha da düþürmektedirler:

 

Eðer arama sonuçlarý ile reklam týklama oranlarýný ayný grafikte bir araya getirip yeni bir indeks çýkarýlýrsa ve ilk sonucu referans alýp indeks deðeri 1 olarak atanýr ve araþtýrma sonucuna göre hemen ardýndan gelen 2., 3., ve geri kalan siteler için reklam fiyatlandýrmasý daha dengeli olacaktýr. Böylelikle reklam verenlerin 1. site dýþýnda diðer ilk üç site için çok yoðun bir bütçeleme yapmalarýna gerek kalmaz. Ve daha etkin bir SEO bazlý reklamlama yapýlmýþ olur.


· · · · · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 02.09.2011 | 2372 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.225.20.73 | Yüklenme: 0.397 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar