E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

.htaccess nedir?

.htaccess (Hypertext Access) Apache Web sunucusu ile birlikte gelen ve Apache Web sunucu üzerindeki belirli dizinlere eriþim için kullanýcý adý ve þifre sorgulamasý yapmaya yarayan, klasör düzeyinde ayarlara izin veren ve genel ayar dosyasýndaki direktifleri özelleþtirebilen bir ASCII ayar dosyasýdýr. Ayrýca arama motorlarýna robot.txt dosyasý yapýmýnda kullanýlýr.

 

Bir .htaccess dosyasý oluþturmak için Notepad editörünü kolayca kullanabiliriz. Tabiki Notepad'da uzanýn .htaccess.txt olmamasýna dikkat etmeliyiz. Uzantýsýz olarak .htaccess olmalý

.htaccess dosyasý ASCII modunda yüklenmelidir, BINARY deðil. Ve CHMOD ayarý da 644 veya (RW-R--R--) olmalýdýr. bu dosyanýn server  tarafýndan kullanýlabilmesini fakat tarayýcý tarafýndan (güvenliðiniz için) okunmasýný engellemektedir. Örneðin þifre korumalý klasörleriniz var. eðer .htaccess dosyanýz tarayýcý tarafýndan okunabiliyorsa kötü niyetli ve bu iþin uzmaný olan birisi .htaccess dosyasýna ulaþarak þifreli olarak sýnýrlandýrdýðýnýz dosyalara ulaþabilir ve diðer þifrelerinizi de kýrabilir. Bundan kurtulmanýn en kolay yollarýndan biri þifreli dosya ve klasörleri www (root) dizininden de üst dizinlere yerleþtirmek ve  .htaccess dosyasýnda ilgili komutlarý ve kodlarý kullanmaktýr.

.htaccess dosyasýndaki bir çok komut tek satýrlýktýr. Yani eðer editörünüzü "satýrýlarý kes" görünümünde kullanýyorsanýz farkýnda olmadan uzun komutlar yazmýþ olabilirsiniz. Apache bu tür uzun kod satýlarýna ve karmaþýklaþmýþ kod yumaklarýna karþý çok duyarsýzdýr. Direkt kýsa bir yazýdan sonra kestirip atabilir, görmezden gelebilir. Ve uzun uðraþlar sonucu ayarladýðýnýz dosyanýz çalýþýyor görünüp etkisiz olabilir bu da büyük bir güvenlik zaafiyeti doðurur elbette.

.htaccess Apache makineleri içindir, NT-Windows makinelerinde kullanýlamaz.

.htaccess dosyasý, onu yerleþtirdiðiniz dizini ve o dizin altýnda bulunan bütün dizinleri etkiler. Eðer alt dizinlerinizden birinin bundan etkilenmesini isteimyorsanýz o dizinin içine de ayrý bir htaccess koymak(genel dosyadan etkilenmesini engelleyici komutlar kullanýlmalý) faydalý olacaktýr.

Harekete geçmeden önce bu makaleleri dikkatlice inceleyip dosyanýzý öyle hazýrlamanýz gereksiz hatalardan ve sonsuz döngülereden sizi kurtaracaktýr.

Yapacaðýnýz bir ayar ortak kullandýðýnýz serverdaki bütün kullanýcýlarý etkileyebilir. diðer detaylar için lütfen http://httpd.apache.org/docs/ adresine bakýnýz.

Online htaccess dosyalarý yapmak için: http://www.htaccesseditor.com/en.shtml

 

HTACCESS


· · · · ·
Yazan: | 21.12.2007 | 5475 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.196.74.153 | Yüklenme: 0.382 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar