E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Ýlçeleri Kapsayan ?zgür Haberleþme Aðý Kurun

Commotion, herkesin elindeki bilgisayar, laptop, router, cep telefonu ve diðer kablosuz cihazlarla kendi özgür paylaþýmlý aðýný veya internet altyapýsýný kurabileceði bir açýk-kaynak haberleþme aracýdýr. Commotion'la her tip cihazdan oluþan ve merkezi bir yönetimi olmayan baðýmsýz aðlar oluþturabiliyor.

 

Yeni Amerika Vakfý'nýn Açýk Teknoloji Enstitüsü tarafýndan topluluk tabanlý geniþ band aðlarý kurmak ve yerel internet servis saðlayýcýsý ile devletlerin internet kýsýtlamalarýný aþmak amacýyla son 2 yýldýr yaptýðý çalýþmalarýn sonucu olan açýk kaynak teknolojisi Commotion 1.0 adýyla beta sürümü olarak yayýnlandý.

Aslýnda ilk olarak internet sansürü ve gözetlemesinin etrafýndan dolaþmak gayesiyle tasarlanan Commotion projesinin kapsamý internet alma imkaný olmayan ve altyapýnýn götürülemediði yerlere geniþ band aðlarý uzatacak þekilde evrildi ve geniþledi. Commotion ile Tunus Sayada'da yapýlan þehrin %70'i olan 16000'lik nüfusu kapsayan bir að oluþturularak baþarýyla denendi. Kullanýcýlar bu að içinden kendi internet baðlantýlarýný aðýn diðer kablosuz yeteneðe sahip cihazlara sahip üyeleriyle de paylaþabildi.

 

Commotion'un kendisi doðrudan bir internet baðlantýsý üretmiyor ya da saðlamýyor. Bunun yerine bir veya birden çok internet baðlantýsýný aðdaki her cihaz üzerinden daðýtýlabiliyor. Commotion aðlarý organik olarak büyüyebiliyor ve kendi kendilerini iyileþtirebiliyor. Ayrýca ortak aðdaki herkes birbiriyle baðýmsýz bir þekilde haberleþme kabiliyetini de elde edebiliyor.

Commotion'un desteklediði cihazlar arasýnda yazýlým tabanlý GSM eriþim noktalarý olan OpenBTS'ler de var. Commution ile koca bir ilçeden baðýmsýz bir að oluþturup, ücretsiz mesajlaþma, haberleþme ve internet paylaþýmý gerçekleþtirilebiliyor. Geliþtirilmeye açýk olan Commotion'un kodlarýný indirip katkýda bulunabiliyorsunuz.

 

Adres: https://www.commotionwireless.net
Ýndirin: https://www.commotionwireless.net/download
Kurulum rehberi: https://www.commotionwireless.net/docs/get-started

Ayrýca konuyla baðlantýlý olarak diðer ilgili yazýlarý da okuyabilirsiniz:


· · · ·
Yazan: | 20.01.2014 | 3114 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.159.113.182 | Yüklenme: 0.421 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar